Konkurencijos taryba: per 12 mėnesių Palangos baseinas turi būti perduotas privačiam verslui

Konkurencijos taryba: per 12 mėnesių Palangos baseinas turi būti perduotas privačiam verslui
AA

Konkurencijos taryba nusprendė, kad Palangos miesto savivaldybė pažeidė Konkurencijos įstatymą, kai be konkurencingos procedūros perdavė savo įstaigai „Palangos investicijų valdymas“ valdyti baseiną ir jame teikti įvairaus pobūdžio, įskaitant ir komercines, paslaugas.

Konkurencijos taryba įpareigojo Palangos miesto savivaldybę ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nutarimo paskelbimo dienos panaikinti sprendimus ar pakeisti juos taip, kad jie neprieštarautų Konkurencijos įstatymui, ir organizuoti konkurencingą procedūrą baseino valdymo operatoriui parinkti. Atsižvelgiant į tai, kad pažeidimo laikotarpiu keitėsi nagrinėjamam atvejui aktuali aukščiausios instancijos teismų praktika, nuspręsta piniginės baudos savivaldybei neskirti.

Tyrimo metu Konkurencijos taryba nustatė, kad Palangos miesto savivaldybė be jokios konkurencingos procedūros savo įstaigai „Palangos investicijų valdymas“ pavedė perduotame baseine neribotam laikui teikti ne tik nemokamas vaikų bei jaunimo neformaliojo švietimo (mokymo plaukti) paslaugas, bet ir komercines gyventojų poilsio (plaukiojimo baseine, viešosios pirties, renginių) organizavimo paslaugas, sudariusias reikšmingą įstaigos pajamų dalį.

„Palangos investicijų valdymui“ nereikėjo savo lėšomis pastatyti baseino – tai buvo padaryta valstybės investicijų programos ir Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. Vis dėlto vien faktas, kad baseinas buvo pastatytas investuojant ir dalį savivaldybės lėšų, nereiškia, jog viešąsias paslaugas galima pavesti teikti savivaldybės įstaigai be konkurencingos procedūros. Konkurencijos tarybos požiūriu, geriausia priemonė surasti efektyviausią būdą valdyti viešosiomis lėšomis sukurtą turtą yra skaidri konkurencinga procedūra.  

Konkurencijos taryba konstatavo, kad savivaldybė, prieš pavesdama paslaugas teikti savo įstaigai, turėjo organizuoti konkursą ar kitą konkurencingą procedūrą, kurios metu būtų įvertinusi, ar yra kitų ūkio subjektų, potencialiai galinčių teikti paslaugas nustatytomis sąlygomis. Tokią savivaldybėms tenkančią pareigą yra pabrėžęs tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Konstitucinis Teismas. Teismai yra išaiškinę, jog savivaldybės, vykdydamos joms pavestas funkcijas, turi užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir nepriimti sprendimų, kuriais teikiamos privilegijos arba diskriminuojami atskiri rinkoje veikiantys ūkio subjektai ar jų grupės ir dėl kurių atsiranda arba gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Palangos miesto mero Šarūno Vaitkaus komentaras:

Šiandien Konkurencijos taryba paskelbė sprendimą „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos priimto sprendimo perduoti viešajai įstaigai „Palangos investicijų valdymas“ patikėjimo teise valdyti savivaldybei priklausantį baseiną, jį naudoti vykdant ūkinę veiklą, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“.

Simboliška, deja, liūdnai, kad Konkurencijos taryba savo sprendimą dėl Palangos baseino paskelbė būtent šiandien, balandžio 26 d., kai visas pasaulis mini dar vienerias Černobylio atominės elektrinės tragedijos metines.

Būtų begėdiškai nesąžininga mūsų situaciją prilyginti Černobylio incidentui, tačiau vis dėlto šios dienos Konkurencijos tarybos sprendimas tam tikra prasme prilygsta sprogimui.

Liūdna ir apmaudu, bet, stebint Konkurencijos tarybos veiksmus, jau anksčiau galėjome prognozuoti, jog įvyks būtent taip: iš Palangos savivaldybės pavaldumo ir iš Palangos gyventojų viešųjų paslaugų sąrašo mūsų baseinas išbraukiamas. Konkurencijos tarybos verdiktas: Palangos baseinas, kurį Palangos savivaldybė pastatė savo iniciatyva bei išskirtinai valstybės ir savivaldybės lėšomis, per 12 mėnesių nuo Konkurencijos tarybos sprendimo paskelbimo datos turi būti perduotas privačiam verslui. Palangos savivaldybė įpareigota per minėtą terminą organizuoti ir įvykdyti konkurencingą procedūrą Baseino valdymo operatoriui parinkti.

Pripažindama tai, kad tyrimo laikotarpiu išsiskyrė aukščiausios instancijos teismų praktika, Konkurencijos taryba baudos neskyrė, o ji galėjo siekti po 600 eurų už kiekvieną dieną, skaičiuojant nuo sprendimo įvykdymo termino pabaigos.

Kas darosi mūsų valstybėje?

Palangos savivaldybė, kelis dešimtmečius nesulaukusi verslo iniciatyvų, 2017 m. pati ėmėsi veiksmų užtikrinti viešąsias paslaugas ir pastatyti baseiną moksleiviams mokytis plaukti, Sporto centro ugdytiniams sportuoti, senjorams ir kūdikiams, o ir visiems palangiškiams sveikatinti. Kai jį 2019 metais atidarėme, iškart, vos po kelių mėnesių, jau sulaukėme Konkurencijos tarybos dėmesio ir tyrimo. Beveik ketverius metus mes nuolat ir tendencingai buvome stebimi lyg po padidinamuoju stiklu ir varu varomi mūsų baseiną atiduoti privatininkams.

Šios dienos Konkurencijos tarybos sprendimas tik patvirtina – DEJA, ši valstybės institucija, išlaikoma iš visų Lietuvos mokesčių mokėtojų lėšų, gina ne valstybės ir savivaldos, o galimai privataus verslo interesus. Privataus verslo, kuris į tokius viešųjų paslaugų objektus neinvestavo nė cento, bet užtat jau dabar bando skaičiuoti būsimus pelnus ar net viršpelnius. Kodėl nė viena valstybės teisėsaugos institucija netiria mūsų atskleistų faktų, kaip už milijonus pastatytas turtas nemokamai atiduodamas praktiškai į vienas ir tas pačias privataus verslo rankas, o savivaldybės dar priverstos pirkti vaikų mokymo plaukti paslaugas? Turtas atiduodamas veltui ir dar primokama?

Ar mes pralaimėjome?

Kalbėti apie tai, jog šis Konkurencijos tarybos sprendimas palies tik Palangą, reikštų tą patį, kaip įtikėti, kad tik didžiausiam šalies kurortui Konkurencijos taryba organizavo pragarą, o likusios savivaldybės liks rojuje. Deja, ši sprendimas yra ledkalnio viršūnė, ir anksčiau ar vėliau tai palies visas Lietuvos savivaldybes, kurios pasistatė ir dar statosi baseinus, sporto arenas, koncertų sales. Visų jų turėtų laukti toks pat likimas – ačiū, kad pastatėte, o dabar – viso gero!

Bet esu įsitikinęs, kad mes nugalėjome ir nugalėsime. Tokio susitelkimo, kokį parodė mūsų miesto bendruomenė, tokios vienybės, bendrystės ir tokio aktyvaus mūsų visų viešojo intereso gynimo, galima tik pavydėti. Esu nuoširdžiai dėkingas ir darsyk tariu AČIŪ – kad taip skaitlingai rinkotės prie baseino jo apginti, kad tūkstančiai žmonių pasirašė už jo išsaugojimą savivaldos rankose, kad garsiai ir atkakliai visai Lietuvai pareiškėme: „Palangos baseinas mūsų!“.

Mes rankų nenuleisime ir Konkurencijos tarybos sprendimą apskųsime teismui. Tikiu Lietuvos teismais, kurie jau ne kartą yra įrodę, jog teisingumas ir teisybė triumfuoja. Viliuosi ir tikiu, kad teisingumas bus mūsų žmonių pusėje, kad mūsų gyventojų nuomonė ir balsas vis dėlto bus išgirsti.

Ir dar šiek tiek skaičių.

Nuo 2019 m. kovo mėnesio, kai atidarytas Palangos baseinas, iki pastarojo balandžio 1 d. mūsų baseine miesto moksleiviai nemokamai apsilankė apie 80 tūkst. kartų. Ir Savivaldybė NEPERKA šių paslaugų už šimtus tūkstančių eurų per metus.

Vien pernai labai ženkli senjoro nuolaida mūsų baseine pritaikyta beveik 4000 kartų.

Ar sąžininga iš palangiškių, ypač vaikų ir senjorų, atimti tokias gerovės savo mieste sąlygas?