Priėmimas į Klaipėdos rajono mokyklas startuoja kovo mėnesį

Priėmimas į Klaipėdos rajono mokyklas startuoja kovo mėnesį
AA

Kovo mėnesį prasidės prašymų mokytis Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metais priėmimas.

Nuo kovo 1 d. bus priimami prašymai mokytis pirmose klasėse, o nuo kovo 15 d. – visose kitose.

Norintys registruoti vaiką į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas, prašymus pildo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje prisijungę čia per elektroninius valdžios vartus.

Prašymus į Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklas, gali teikti ne tik Klaipėdos rajono savivaldybėje, bet ir kitose aplinkinėse savivaldybėse gyvenamąją vietą deklaravę tėvai (globėjai, rūpintojai). Gyvenamąją vietą rajone turi būti deklaravęs bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų)) kartu su vaiku, kuriam bus teikiamas prašymas lankyti rajono bendrojo ugdymo mokyklą. Tačiau į priskirtas mokyklas pagrindinio priėmimo metu pirmiausia priimami mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, priėmimo pirmumas teikiamas Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims.

Prašymus į Klaipėdos rajono darželius, gali teikti tik Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę tėvai (globėjai). Gyvenamąją vietą rajone turi būti deklaravęs bent vienas iš tėvų (globėjų) kartu su vaiku, kuriam bus teikiamas prašymas lankyti rajono darželį.

 Prašymus į Klaipėdos rajono švietimo įstaigas, vykdančias bendrojo ugdymo programas, gali teikti visi Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojai.