Jūrų karininkai bus rengiami pagal naują studijų programą Klaipėdoje ir Vilniuje

Jūrų karininkai bus rengiami pagal naują studijų programą Klaipėdoje ir Vilniuje
AA

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija kuria naują jungtinę gynybos studijų krypties programą, pagal kurią bus rengiami karininkai Lietuvos kariuomenės karinėms jūrų pajėgoms. Būsimiesiems karinio laivyno karininkams bus suteikiamas aukštasis universitetinis išsimokslinimas ir bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Tai užtikrins sėkmingą karininko karjerą ir bus naudinga įsitvirtinimui civiliniame sektoriuje pabaigus karo tarnybą.

Susirinkę Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje programos turinį aptarė LKA studijų ir mokslo valdymo grupės patarėjas dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas, Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Giedrius Premeneckas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto dekanas prof. dr. Olegas Prentkovskis ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič, studijų programos ,,Jūrų laivavedyba“ vadovas doc. dr. Vytautas Dubra bei direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Rima Mickienė.

Būsimieji jūrų karininkai gynybos mokslus studijuos Vilniuje, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, jūreivystę – Klaipėdoje, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, o karybą jūrų laivuose – Karinėse jūrų pajėgose.