Aplinkos apsaugos agentūros specialistai vykdo Kuršių marių monitoringą

Aplinkos apsaugos agentūros specialistai vykdo Kuršių marių monitoringą
AA

Gegužės 4-5 dienomis Aplinkos apsaugos agentūros specialistai vykdo Kuršių marių tyrimus. 

Aplinkosaugininkai iš laivo pranešė, kad Kuršių marių vanduo šyla: balandžio 12 d. ties Juodkrante vandens temperatūra buvo 5,6oC, gegužės 4 dieną jau siekė 11,5 oC. Vandens skaidrumas ties Juodkrante siekė 1,1 metrą ir buvo artimas daugiamečiui vidurkiui (apie 1 metrą), nors šiauriau buvo matuotas ir 2,3 m vandens skaidrumas.

Be hidrologinių ir hidrocheminių tyrimų, pavasario reisų metu visuomet imami dugno bestuburių mėginiai, rūšinei įvairovei, biomasei ir dugno bestuburių gausumui nustatyti. 

Mėginiai bus imami iš 12 Kuršių marių stočių. 

Dugno bestuburiai yra svarbus biologinis kokybės elementas, parodantis vandens telkinio būklę. Baltijos jūros ir Kuršių marių vandenų būklei vertinti taikomi du zoobentoso rodikliai: mariose – makrobestuburių vidutinis rūšių skaičius – kuo didesnė rūšių įvairovė, tuo geresnė vandenų būklė, jūroje – makrobestuburių kokybės indeksas (MKI) – parodo vandenų būklę pagal jautrių ir nejautrių makrobestuburių taksonų įvairovę ir gausumą.