Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdoje

Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdoje
AA

Jau penkiolika metų į Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės šventovę džiaugsmingų Šventų Kalėdų švęsti suvažiuoja chorai ne tik iš Vakarų Lietuvos regiono, o ir iš visos Lietuvos. Pirmasis Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdoje įvyko 2007 metais. Šio festivalio iniciatorė ir įkūrėja yra Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, kuri kartu su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia iki šiol rengia jį.

2022 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ kartu su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia organizuoja tradicinį Vakarų Lietuvos krašto bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalį.  

Šis festivalis – tapo gražia tradicija, vienijanti bažnytinius chorus, kurie yra neatsiejama ir bažnytinės liturgijos dalis, o ir chorinio meno dalis. Kartu jie yra ir nedaloma Lietuvos bendrosios kultūros erdvė, puoselėjanti dvasines vertybes bei chorinio meno ir giedojimo tradicijas. skatinanti chorų meninį meistriškumą, aktyvinanti jų dalyvavimą visuomenės dvasiniame bei kultūriniame gyvenime. Klaipėdoje vykstantis jau tradiciniu tapęs bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalis suburia šiuos chorus, skatina ir puoselėja jų veiklą. Vis gausėjantis gerbėjų bei klausytojų būrys įtikina tai, kad tokio pobūdžio renginys - Kalėdinių giesmių festivalis, yra reikšmigas Vakarų Lietuvos chorinės kultūros įvykis.

Festivalyje dalyvaujantys chorai atliks individualią programą, dalyvaus Šv. Mišiose bei visi kartu atliks bendrą festivalio programą. Jų nuoširdus indėlis - festivalio sėkmė ir pagrindinis tradicijos puoselėjimo bruožas bei išskirtinumas.

Kalėdinių giesmių festivalio koncertas vyks 2022 m. gruodžio 29 d. 16.00 val.Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6, Klaipėda) 16.00. Jame dalyvaus 10 kolektyvų: Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališko choralo ansamblis „Schola Cantorum de Regina Pacis“ vadovas Vidmantas Budreckis, Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčios jaunimo choras „Žiburys“, choro vadovė ir vargonininkė Jurgita Arlauskienė, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios senosios muzikos vokalinis ansamblis „decOrata“, ansamblio vadovas Vilimas Norkūnas, Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios choras, vadovė Birutė Gedminaitė, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choras, vadovė ir vargonininkė Laura Gedgaudaitė-Domarkienė, Kretingos rajono kultūros centro kamerinis choras „Kristale“, vadovė Kristina Rimienė, Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios moterų choras „Jūrasmiltė“, vadovė Rita Rušinskienė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos berniukų ir jaunuolių choras, vadovė Rita Urniežienė, Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios choras „Ad lucem“, choro vadovas ir vargonininkas Juozas Barsteiga, Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, choro meno vadovas doc. Algirdas Šumskis.

Festivalis užsibaigs Šv. Mišiomis, kurios prasidės 18.00 val. Šv. Mišiose giedos festivalio dalyvių jungtinis choras.

Tikimės, kad ir šiemetinis Kalėdinių giesmių festivalis praturtins ir papuoš šią didžią šventę, sutelks bendruomenę giesmių gėrio ir grožio pajautai, deramai įsilies į Klaipėdos kultūrinį gyvenimą.

Tad giedokime Lietuvą su viltimi ir tikėjimu! Giedokime Lietuvą iš širdies į širdį! Giedokime Lietuvą, idant ji taptų tvirtesnė, gražesnė, tauresnė, kaip ta, nuo neatmenamų laikų visada gyva daina ir giesmė, kurios skrydis suvienija ir suartina mus!

klaipėdos festivalis

Reklama Ikona, uždaryti