Įsigaliojo draudimas atvykti į pasienio ruožo su Baltarusija teritoriją

Įsigaliojo draudimas atvykti į pasienio ruožo su Baltarusija teritoriją
AA

Seimo sprendimu įvedus nepaprastąją padėtį įsigaliojo draudimas atvykti į pasienio ruožo su Baltarusija teritoriją, kuriame tokia padėtis įvesta.

Yra nemažai asmenų kategorijų, kurioms neteks rūpintis papildomais leidimais patekti į ruožą.

Draudimas netaikomas asmenims, gyvenantiems, turintiems nekilnojamojo turto pasienio ruožo su Baltarusija teritorijoje, kur įvesta nepaprastoji padėtis, ir turintiems tai patvirtinančius dokumentus.

Papildomai į VSAT leidimo kreiptis nereikia šiais atvejais:

- pasienio ruožo gyvenvietėse dirbantiems ir besimokantiems asmenims;

- asmenims, vykdantiems ūkinę, komercinę, tam tikrų objektų (pvz., kelių, ryšio linijų ir pan.) priežiūros veiklą pasienio ruože esančiose gyvenvietėse ar pasienio ruože;

- asmenims, vykstantiems magistraliniais, krašto ar rajoniniais keliais ar geležinkeliais, einančiais ar kertančiais pasienio ruožą;

- asmenims, kertantiems valstybės sieną per pasienio kontrolės punktus ar vykstantiems į darbo vietą, esančią pasienio kontrolės punkte;

- vykdant valstybės sienos apsaugos objektų įrengimą;

- vykdant Lietuvos valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų funkcijas;

- vykstant į pasienio ruožo gyvenvietes paslaugoms teikti ar įsigyti;

- vykstant į artimo giminaičio laidotuves, slaugyti ligonį, pas tėvus arba artimus giminaičius.

Šiais atvejais privaloma su savimi turėti ir tikrinimui pateikti teisėtą buvimą pagrindžiančius dokumentus. Tai gali būti darbo pažymėjimas, įmonės vadovo pasirašytas dokumentas dėl darbų vykdymo, rangos darbų sutartis, giminystės ryšius, ligonio būklę, laidotuvių faktą įrodantys dokumentai.