II Jaunimo mišrių chorų festivalis „Jaunoji banga“

II Jaunimo mišrių chorų festivalis „Jaunoji banga“

II Jaunimo mišrių chorų festivalis „Jaunoji banga“ 
2023 m. balandžio 1 d. 16.00 val.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto koncertų salė
(K. Donelaičio g. 4, Klaipėda) 

 

Jaunimo mišrių chorų festivalio „Jaunoji banga“ dalyviai:
Lietuvos gimnazijų, meno ir muzikos mokyklų, konservatorijų moksleivių mišrūs chorai.

FESTIVALIO DALYVIAI 

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mišrus choras,
meno vadovė ir dirigentė Vilma Masienė,
chormeisterė Ramutė Štreimikytė,
koncertmeisterės Dalia Jatautaitė ir Daiva Maskoliūnienė. 

Kauno „Saulės“ gimnazijos mišrus jaunimo choras „Akordas“,
meno vadovė ir dirigentė Jovita Kulakauskienė. 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mišrus choras,
meno vadovė ir dirigentė Renata Gilienė,
chormeisterė Valerija Skapienė,
koncertmeisterė Janina Kalinaitė. 

Klaipėdos Vydūno gimnazijos jaunimo mišrus choras,
meno vadovė ir dirigentė Ingrida Bertulienė,
chormeisterė Vaiva Šaulienė,
koncertmeisteris Romualdas Kalvėnas. 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras,
meno vadovė ir dirigentė Jolanta Vyšniauskienė, chormeisteris Ramūnas Baršauskas, koncertmeisterė Živilė Čapienė. 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos jaunimo simfoninis orkestras,
meno vadovas Egidijus Miknius.

FESTIVALIO PROGRAMA

PAMARIO DAINOS
Giedriaus Svilainio muzika, lietuvių liaudies žodžiai

ŽYDI AKMENYS IR MEDŽIAI
Nijolės Sinkevičiūtės muzika, Vlado Braziūno žodžiai

BROLIS
Sauliaus Petreikio ir Rimvydo Mitkaus muzika, Dovilės Petreikienės žodžiai

VILTIES DAINA
Gintauto Abariaus muzika,
Jono Liniausko žodžiai, Leonido Abario aranžuotė

MISSA FESTIVA
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei
John Leavitt muzika

KUR GIRIA ŽALIUOJA
Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai

Daugiau informacijos:
www.aukuras.org

Organizatorius
Klaipėdos miesto chorine bendrija „Aukuras“

Partneriai ir rėmėjai
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija