Žaliasis uostas: nuo vizijos – prie konkrečių darbų

Žaliasis uostas: nuo vizijos – prie konkrečių darbų
AA

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veikla aplinkosauginiu požiūriu ir pastangos mažinti jos poveikį aplinkai – tai pagrindinė ketvirtadienį vykusio aplinkos ministro Simono Gentvilo ir uosto generalinio direktoriaus Algio Latako susitikimo tema.

„Mūsų bendras tikslas – siekti, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Matome, kad direkcija imasi aktyvių veiksmų tvarios uosto veiklos koncepcijai „Klaipėdos uostas – žaliasis uostas“ įgyvendinti. Tikimės, kad nuo šios idėjos nebus atsitraukta“, – sako ministras.

Uosto direkcija aplinkosaugą pažymi kaip vieną iš savo veiklos prioritetų. Per susitikimą Algis Latakas supažindino su uoste vykdomais ir planuojamais aplinkosauginiais darbais. Tai taršos akvatorijoje likvidavimas, pavojingų krovinių kontrolė, aplinkos monitoringas ir numatoma jo plėtra, oro ir vandens stebėsena, dalyvavimas tarptautiniuose su aplinkosauga susijusiuose projektuose ir kt.

Vienas iš susitikimo metu aptartų klausimų – teršėjų uosto akvatorijoje užkardymas. Šiam tikslui skirti ir gegužės 1 d. įsigaliosiantys Aplinkos ministerijos nustatyti reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas.

Ministras pakvietė uosto direkciją glaudžiai bendradarbiauti su Aplinkos ministerija ir jai pavaldžiomis institucijomis, siekiant, kad Žaliojo uosto vizija kuo greičiau taptų realybe.