Registrų centras greičiau suteiks informaciją kas ir kam rinko asmens duomenis

Registrų centras greičiau suteiks informaciją kas ir kam rinko asmens duomenis
AA

Asmenų teisė gauti visą informaciją apie tai, kam ir kokiu tikslu buvo teikiami asmens duomenys, yra vienas pagrindinių teisėto asmens duomenų tvarkymo principų. Aukščiausius asmens duomenų apsaugos reikalavimus taikantis Registrų centras pereina prie naujo duomenų teikimo modelio, leisiančio efektyviau įgyvendinti duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų ir tvarkytojų pareigas.

 

Nuo šios savaitės vidurio Registrų centras pereina prie naujo ir vieningai visiems įmonės tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų gavėjams, duomenis gaunantiems per tarpininką, taikomo duomenų teikimo modelio. Šis modelis pagrįstas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis ir nacionalinės priežiūros institucijos - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos - nurodymais įgyvendinti duomenų teikimo per tarpininką procesą, užtikrinant visapusišką duomenų subjekto teisių apsaugą.

"Asmens duomenų apsaugai ir visapusiškam duomenų subjektų teisių užtikrinimui keliame aukščiausia prioritetą, todėl nuolat peržiūrime ir tobuliname duomenų teikimo procesus. Naujojo duomenų teikimo modelio tikslas - užtikrinti, kad tais atvejais, kai duomenys yra teikiami per tarpininkus, duomenų subjektas - asmuo, kurio duomenys buvo teikti - galėtų operatyviai ir sklandžiai gauti visapusišką informaciją apie tai, kas buvo duomenų teikimo tarpininkas, galutinis duomenų gavėjas ir kokiu tikslu duomenys buvo teikti. Naująja tvarka siekiame efektyvesnio ir operatyvesnio duomenų subjektų teisės gauti išsamią informaciją įgyvendinimo", - sako Registrų centro generalinis direktorius Saulius Urbanavičius.

Naujasis duomenų teikimo modelis grindžiamas technologiniais sprendimais, leidžiančiais identifikuoti tiek duomenų teikimo tarpininkus, tiek ir galutinius duomenų gavėjus, gaunančius duomenis per tarpininką. Registrų centro teigimu, kartu su atnaujintomis duomenų teikimo sutartimis šie sprendimai leis užtikrinti efektyvesnę duomenų teikimo kontrolę ir išsamios bei skaidrios informacijos pateikimą duomenų subjektui apie tai, kam, kokiu tikslu bei teisiniu pagrindu buvo teikti jo asmens duomenys, kaip tai numato asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

Diskutuota su duomenų teikimo tarpininkais

Vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymu, šių metų pavasarį Registrų centras atnaujino duomenų teikimo sutartis su duomenų teikimo tarpininkais, pagal kurias pastarieji įsipareigojo iki vasaros vidurio pateikti aktualius galutinių duomenų gavėjų sąrašus, teisėtą duomenų tvarkymą įrodančius dokumentus ir atlikti būtinus technologinius pakeitimus. Atsižvelgiant į duomenų teikimo tarpininkų prašymus ir gavus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sutikimą, minėtas terminas įsipareigojimų įvykdymui pratęstas iki rugsėjo vidurio.

Iki numatyto termino nepagrindus gaunamų duomenų tvarkymo teisėtumo, atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimą, duomenų teikimas per tarpininkus galutiniams duomenų gavėjams bus negalimas ir todėl laikinai stabdomas iki tol, kol duomenų teikimo tarpininkai Registrų centrui pateiks reikalingus dokumentus.

Registrų ir informacinių sistemų tvarkymas ir juose esančių duomenų teikimas yra viena iš pagrindinių Registrų centro funkcijų. Šiai dienai Registrų centras tvarko 11 valstybinės reikšmės registrų ir apie 20 informacinių sistemų. Įgyvendindamas valstybės pavestas funkcijas Registrų centras vadovaujasi teisės aktais ir registrų bei informacinių sistemų valdytojų - skirtingų valstybės institucijų - nustatytomis tvarkomis ir taisyklėmis.

Reklama Ikona, uždaryti