KLASCO išgabens sukauptą geležies rūdos krovinį

KLASCO išgabens sukauptą geležies rūdos krovinį
AA

Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), įvertinęs, kad AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos (KLASCO) laikomo geležies rūdos krovinio išgabenimas labiau atitiktų aplinkosauginius tikslus ir visuomenės viešąjį interesą, priėmė sprendimą leisti įmonei Sausakrūvio uosto terminale (N. Uosto g. 23, Klaipėda) išgabenti krovinį ir taip pašalinti taršos židinį apskritai.

Geležies rūdos krovos veikla visa apimtimi galės būti atnaujinta tik kai KLASCO įvykdys visas AAD privalomajame nurodyme nustatytas sąlygas.

AAD Klaipėdos valdyba sprendimą priėmė pirmiausia atidžiai įvertinusi KLASCO prašyme pateiktus argumentus ir oro taršos mažinimo priemones geležies rūdos pakrovimui į laivus ir išgabenimui. Klaipėdoje laikomo geležies rūdos krovinio išvežimui taip pat keliama sąlyga, kad įmonė, vykdydama geležies rūdos pakrovimą į laivus, turės griežtai laikytis numatytų oro taršos mažinimo priemonių, todėl geležies rūdos dalelės nepateks už įmonės veiklavietės ribų ir neterš statinių ir kitų paviršių.

Numatyta, kad, sutrikus bet kokiam numatytų taršos mažinimo priemonių veikimui ar pastebėjus dalelių matomą sklaidą už įmonės teritorijos ribų, KLASCO privalės nutraukti krovos darbus nedelsiant.

Be to, KLASCO ne tik privalės vykdyti nepertraukiamą stebėseną, bet ir turės sudaryti galimybę ir Aplinkos apsaugos agentūrai vykdyti nepertraukiamus aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis matavimus mobiliąja laboratorija tam, kad būtų įsitikinta, jog kietosios dalelės nepateks į aplinką.

AAD Klaipėdos valdybos pareigūnai operacijos metu stebės KLASCO oro taršos duomenis ir, bendradarbiaudami su meteorologine stotimi, tikrins, kad gabenant krovinį vėjo stiprumas neviršytų nustatyto 15 m/s greičio. Apie visus darbus KLASCO privalės pranešti AAD Klaipėdos valdybai, prieš juos pradedant, kad būtų užtikrinta kontrolė.

Planuojama krovinį išgabenti lapkričio mėnesį. Tačiau krovos darbai bus vykdomi tik esant tinkamoms oro sąlygoms.

Išgabenus iš sausakrūvio uosto terminalo teritorijos laikomą geležies rūdą, KLASCO negalės priimti naujų palaidos geležies rūdos krovinių tol, kol nebus įvykdytos 2021 spalio 20 d. AAD Klaipėdos valdybos duoto Privalomojo nurodymo sąlygos.