Klaipėdoje vyksiančiame Švietimo forume – apie artėjančių mokslo metų aktualijas

Klaipėdoje vyksiančiame Švietimo forume – apie artėjančių mokslo metų aktualijas
AA

Antradienį, rugpjūčio 24 d., Klaipėdos universitete Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia Švietimo forumą, skirtą 2021–2022 mokslo metų aktualijoms aptarti. 

 

„Naujus mokslo metus siekiame pradėti kuo sklandžiau. Svarbiausias mūsų tikslas – mokymasis klasėse ir saugios mokyklos, todėl savivaldybes, mokyklų vadovus, mokytojus ir kitus socialinius partnerius kviečiame aktyviai bendradarbiauti įgyvendinant šį tikslą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Švietimo forume bus apžvelgiama švietimo būklė šalyje ir regionuose, aptariami artėjančių mokslo metų veiklos kryptys ir iššūkiai.

„Švietimo būklės apžvalga suteikia galimybę įvertinti įvykusius Lietuvos švietimo pokyčius, įvertinti tendencijas, nustatyti tobulintinas sritis. Per praėjusius metus gerėjo bendrieji švietimo sistemos rezultatai, daugėjo vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ugdyme ir suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą veiklose, buvo efektyviau tvarkomas mokyklų tinklas, mokyklos buvo geriau aprūpinamos informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. 

Kita vertus, analizė išryškino, kad reikėtų didesnės pažangos mažinant mokinių pasiekimų atotrūkį, užtikrinant socialiai teisingas mokymosi galimybes kiekvienam mokiniui, plėtojant įtraukiojo ugdymo ir švietimo pagalbos prieinamumą. Iššūkius dar labiau aktualizuoja vis dar tebesitęsianti Covid-19 pandemija. Neįprastoje švietimui situacijoje įvyko ir reikšmingų pozityvių pokyčių: pagerėjo mokytojų ir mokinių skaitmeninis raštingumas, didėjo šiuolaikinių technologijų naudojimas mokymo(si) procese, išaugo mokyklų bendruomenių sutelktumas”, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Į Švietimo forumą kviečiami savivaldybių politikai ir švietimo padalinių vadovai, mokyklų vadovai, mokytojai, asociacijų, profesinių sąjungų ir kitų socialinių partnerių atstovai, mokslininkai edukologai, Seimo nariai, Vyriausybės ir Prezidentūros atstovai. 

Forumą atidarys ministrė J. Šiugždinienė, nuotolinio mokymo patirtį apžvelgs viceministras Ramūnas Skaudžius, pasirengimą naujiems mokslo metams pristatys ministerijos kancleris Julius Lukošius.

Forumo metu bus diskutuojama STEAM ugdymo, geros savijautos, skaitmeninės transformacijos, ugdymo organizavimo, įtraukties galimybių, duomenų analizės temomis. Veiks technologinių priemonių, skaitmeninio turinio, virtualių mokymo aplinkų ekspozicijos.

Švietimo forumas organizuojamas kontaktiniu būdu laikantis visų operacijų vadovo rekomendacijų. Forumą stebėti bus galima internetu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Youtube kanalu https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ

 

Reklama Ikona, uždaryti