Patvirtinta. Šiaurinėje Klaipėdos dalyje dirvožemis užterštas chromu

Patvirtinta. Šiaurinėje Klaipėdos dalyje dirvožemis užterštas chromu
AA
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pateikė pakartotinių tyrimų išvadą, kuri  patvirtino dirvožemio užterštumą chromu šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje.
Š.m. lapkričio 28 d. Geologijos tarnybos specialistai atliko kontrolinių grunto mėginių ėmimą šiaurinėje miesto dalyje greta Vitės progimnazijos, gyvenamųjų namų Švyturio g. 14 ir 18 bei „Verdenės“ progimnazijos. Kontroliniai dirvožemio viršutinio sluoksnio mėginiai buvo paimti naudojant analogišką mėginių ėmimo bei tyrimo metodiką kaip ir vykdant Klaipėdos miesto savivaldybės  dirvožemio monitoringą.
Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus laboratorija patvirtino ankstesniais tyrimais nustatytą viršytą chromo taršą (bendro chromo kiekis nuo 7,6 iki 16,9 kartų viršija ribinę vertę). Vienu adresu – prie „Verdenės“ progimnazijos - dirvožemio tarša chromu neviršijo nustatytos ribos.
Atsižvelgdama į šiuos rezultatus Geologijos tarnyba konstatavo, kad yra būtini papildomi tyrimai - reikalinga atlikti preliminarius ekogeologinius tyrimus Vitės progimnazijos bei gretimose Švyturio gatvės teritorijose. Pažymėta, kad reikia atlikti preliminarius ekogeologinius tyrimus gretimoje uosto teritorijoje veikiančiuose ūkio subjektuose – galimuose taršos šaltiniuose. Savivaldybė, atsižvelgdama į Geologijos tarnybos rekomendacijas dėl tyrimų uosto teritorijoje, tikisi, kad ir Klaipėdos valstybinis jūrų uostas aktyviai jungsis į procesą.
Klaipėdos savivaldybė nedelsdama vykdys būtinus pirkimus, kad kuo greičiau būtų atliktas ekogeologinis tyrimas Vitės kvartale. Papildomai bus nustatomas ir chromo valentingumas, nes atlikus vien ekogeologinius tyrimus, jų turinys būtų nepakankamas įvertinti, kokios rūšies chromu yra užterštas gruntas. Nulinio valentingumo – tai gyvų organizmų neįsisavinamas „metalinis“ chromas. Trivalentis - menkai toksiškas ir gamtinėje aplinkoje nejudrus chromas. Šešiavalentis chromas – tirpus, judrus, koroduojantis, toksiškas chromas, kuris yra sudedamoji chemijos pramonės produktų dalis.
Pažymėtina, kad Lietuvos akredituotose laboratorijose nėra galimybės nustatyti toksiško šešiavalenčio chromo koncentracijos bendrame dirvožemyje aptikto chromo kiekyje, tai gali būti padaryta specialiose laboratorijose užsienyje.
Iki tol, kol bus nustatyta, kurios rūšies chromas dominuoja bendrame dirvožemyje aptikto chromo kiekyje, bendrosios apsaugos rekomendacijos gyventojams neatšaukiamos.
nformavimo ir e. paslaugų skyrius, tel. 39 32 29
Ikona, uždaryti