KUL operacinių tobulinimui – planavimo dirbtuvės

KUL operacinių tobulinimui – planavimo dirbtuvės
AA

Klaipėdos universiteto ligoninė (KUL) siekia efektyviau išnaudoti operacines ir didinti atliekamų procedūrų skaičių. Pokyčių nauda pacientams – žmonės operacijų lauktų trumpiau, o jų kelionė ligoninėje būtų patogesnė ir sklandesnė.

Geriausius sprendimus, kaip optimizuoti operacinių darbą ir planavimą, KUL komandai padeda rasti tarptautinę patirtį sukaupęs vadybos konsultantas Rytis Kalinauskas. Jis ligoninės chirurgus, gydytojus anesteziologus ir slaugytojus sukvietė į operacinių užimtumo ir darbo laiko planavimo dirbtuves.

klaipėdos ligoninė

Svarbiausi dirbtuvių akcentai apėmė efektyvų resursų paskirstymą, operacijų laiko valdymą, bendradarbiavimo stiprinimą tarp skirtingų padalinių ir darbuotojų bei sprendimų priėmimą pagal skirtingas operacijų aplinkybes.

R. Kalinauskas kartu su KUL komanda šiems užsiėmimams ruošėsi daugiau nei keturis mėnesius. Jie nuosekliai rinko ir analizavo išsamią informaciją apie atliekamas operacijas, darbo planavimą bei paskirstymą operacinėse. Siekiant išsiaiškinti pačių darbuotojų nuomonę, kaip jie vertina darbo organizavimą –atlikta anoniminė apklausa. Joje dalyvavo daugiau nei 200 medikų.

Šie duomenys buvo dirbtuvių atskaitos taškas ir praktinių užduočių komandose pamatas. Grupėmis pasiskirstę medikai diskutavo, kaip darbas galėtų būti organizuojamas geriau ir ką reikėtų keisti.

„Mano tikslas nėra mokyti, mano tikslas – apdoroti informaciją ir suteikti platformą diskusijai su gerais klausimais. Diskusijos turi būti pagrįstos duomenimis. Tik patiems darbuotojams įsitraukiant į procesų analizę ir dirbant komandoje galime rasti geriausius būdus, kaip efektyviau planuoti operacinių darbą. Labai svarbi skirtingų profilių medikų, dirbančių operacinėje, tarpusavio komunikacija, reguliarūs darbų aptarimai ir nuolatinis bendradarbiavimas”, – akcentavo vadybos konsultantas.

Pasak KUL generalinio direktoriaus dr. Audriaus Šimaičio, operacinės – labai svarbi ligoninės dalis, kurią įstaiga sistemingai tobulins.

„Suplanuoti, įgyvendinti, reflektuoti ir keisti – seka, būtina sėkmingiems jų rezultatams. Šios dirbtuvės yra tarsi pradžios taškas žengiant operacinių darbo tobulinimo, stiprinimo ir efektyvesnio planavimo link. Mūsų įstaiga turi rezervą didinti operacinių užimtumą iki 80 proc. To ir sieksime. Būtina sėkmės dedamoji – komandinis darbas ir noras kartu tobulinti procesus, o svarbiausias svertas – pacientų patirtis ligoninėje”, – sakė A. Šimaitis, dėkodamas kolegoms už įsitraukimą ir indėlį dirbtuvėse.

Planuojama, kad tokių dirbtuvių ligoninėje vyks daugiau.