Sporto ir sveikatingumo komplekse vykdomiems darbams įsibėgėti trukdo praeities klaidos

Sporto ir sveikatingumo komplekse vykdomiems darbams įsibėgėti trukdo praeities klaidos
AA

Šių metų balandžio mėn. pabaigoje įsigaliojusi statybos rangos sutartis su UAB „HSC Baltic“, kurios vertė 2 milijonai 177 tūkst. eurų, sugrąžino Kretingos rajono gyventojams teisėtą viltį sporto ir sveikatingumo kompleksu naudotis greičiau nei per dvejus metus.

Rangovas UAB „HSC Baltic“ teigė, kad įmonė yra pasirengusi dėti dideles pastangas, priklausančias nuo rangovo, kad šis projektas būtų kuo greičiau įgyvendintas tinkamai ir pagal prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Nepaisant prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, rangovui nerimą kelia esama objekto situacija dėl kitų šalių neužbaigtų ir netinkamai atliktų darbų. Vertindama laukiančius sudėtingus iššūkius UAB „HSC Baltic“ bendradarbiauja su Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau – administracija) vadovybe, Statybos skyriaus specialistais bei kitomis suinteresuotomis šalimis.

Kretingos rajono savivaldybės administracija, siekdama tinkamai informuoti visuomenę apie Sporto ir sveikatingumo komplekse vykstančius darbus, iškylančius sunkumus, nuolat kontaktuodama su UAB „HSC Baltic“, pateikia išsamią informaciją ir atliekamus veiksmus.

UAB „HSC Baltic“ (toliau – rangovas), atlikusi objekto perėmimo ir defektų nustatymo procedūras, 2021-07-20 raštu Nr. SR-293 informavo administraciją, kad atliktų darbų apimtys nurodytos pirkimo dokumentuose yra netikslios, t. y. rasti ženklūs kokybės ir techninio projekto neatitikimai esamai situacijai. Rangovas, vykdydamas objekto defektavimą, nustatė objekte esančius realius trūkumus/defektus bei neatitikimus statybos techniniams reglamentams. Šiame rašte taip pat pateikiama rangovo informacija, kad dėl esamos situacijos, nepriklausančios nuo rangovo ir ne rangovui priskiriamų objektyvių aplinkybių, rangovas negalės atlikti darbų pilna apimtimi objekte iki kol nebus pašalintos visos defektiniame akte išdėstytos kliūtys, gauti statybos užbaigimo akto valstybinės komisijos metu bei įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Rangovas statybos darbų defektiniame akte Nr. 210715/1 akcentuoja šiuos defektus: esminius elektros instaliacijos suprojektavimo defektus, rengtų kabelių atitiktį galiojantiems teisės aktams, kuriuos reglamentuoja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teisės normos, ortakių išdėstymo ir įrengimo aspektus, detalizuojami priešgaisrinės saugos reikalavimų įrangos montavimo ir sandarinimo klausimai, korozijos pažeisi statinio konstrukcijos elementai ir kitų techninių sprendinių neatitikties visuma.

Administracija, laiku reaguodama į rangovo prašymą bendradarbiauti ir priimti atitinkamus sprendimus dėl esamos situacijos, 2021 m. liepos 21 d. kreipėsi į Sporto ir sveikatingumo centro projektą parengusią UAB „Simper“, informuodama apie rangovo perimtame objekte nustatytus trūkumus ir defektus bei prašydama motyvuotai paaiškinti kiekvieną rangovo užfiksuotą pastebėjimą.

UAB „Simper“ 2021-07-26 raštu Nr. 210726-01 detalizavo minimus defektus, pateikdama paaiškinimus bei galimus sprendinius tolimesniems rangovo darbams.

Administracija, susipažinusi su UAB „Simper“ pateikta informacija, atsakingai ir kritiškai vertindama išdėstytus motyvus 2021 m. liepos 30 d. dar kartą kreipėsi į projektą rengusią bendrovę prašydama, jog UAB „Simper“ raštiškai užtikrintų, kad:

1. 2015 m. techninio projekto elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir apsauginės signalizacijos dalys yra parengtos tinkamai.

2. Baigus statybos darbus pagal 2020 m. parengtą techninį projektą (laidą B), nebus kliūčių Sporto ir sveikatingumo centro pastatą priduoti statybos užbaigimo komisijai, nors dauguma elektros laidų ir kabelių objekte jau yra sumontuota pagal 2015 m. parengto techninio projekto elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir apsauginės signalizacijos dalių sprendinius.

Administracija 2021 m. rugpjūčio 2 d. raštu kreipėsi taip pat ir į nuo statybos pradžios vykdančią šio objekto statybos techninę priežiūrą UAB „SDG“, prašydama peržiūrėti rangovo 2021-07-20 raštu Nr. SR-293 pateiktą statybos darbų defektinį aktą Nr. 210715/1 ir papunkčiui motyvuotai paaiškinti kiekvieną rangovo užfiksuotą pastebėjimą.

Liepos 29 d. įvykusiame administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto, UAB „HSC Baltic“ direktoriaus Rimvydo Beržonskio ir projektų direktoriaus Sauliaus Aužbikavičiaus pasitarime buvo pristatyti vykdomi darbai Sporto ir sveikatingumo komplekse: 1. Darbo projekto rengimas (vykdomas brėžinių tikslinimas ir koregavimas pagal esamą objekto situaciją, nes techniniame projekte pateikta informacija nėra tiksli ir skiriasi nuo realios situacijos). 2. Metalinių konstrukcijų priešgaisrinio dažymo tvarkymas. 3. Fasado apdailos įrengimas. 4. Baseino technologijos įrengimo darbai. 5. Apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, elektroninių ryšių ir automatikos įrengimo darbai. 6. Rengiamasi vykdyti vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo bei elektrotechnikos darbus. Susitikimo metu buvo pareikalauta spartinti darbų atlikimo tempus, o rangovas informavo, kad pilna apimtimi darbai bus pradėti 32-ą metų savaitę.

UAB „HSC Baltic“ galimybes laiku vykdyti sutartinius įsipareigojimus apsunkina sutarties su UAB „Litcon“ laikotarpiu laiku neidentifikuoti defektai, tinkamai neįvertinti darbų priėmimo aktai ir aplaidus sutarties administravimas. Netinkamai atliktų ir nebaigtų objektų perėmimas visada susijęs su inžinerinėmis ir organizacinėmis problemomis, kurias rangovas kartu su administracija yra pasiruošę geranoriškai išspręsti. Nepaisant susiklosčiusių aplinkybių, vertinant rangovo patirtį ir aukštos kvalifikacijos žmogiškuosius resursus, Kretingos rajono savivaldybės administracija visais įmanomais būdais siekia, kad rangovas pabaigtų numatytus darbus ir objektą perduotų eksploatacijai. Rangovas prisiims atsakomybę už atliktus darbus, suteiks garantinius terminus vadovaujantis LR įstatymais, teisės aktais bei prisiimtais sutartiniais įsipareigojimais.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos vadovai nuolat kontroliuoja Sporto ir sveikatingumo komplekse vykstančius procesus, tad rajono bendruomenė tikrai turės puikų objektą aktyviam gyvenimui bei laisvalaikiui praleisti, o Kretingos krepšinio klubas galimybę žaisti modernioje namų arenoje.

Ikona, uždaryti