Rajono ligoninėms gresia licencijos sustabdymas

Rajono ligoninėms gresia licencijos sustabdymas
AA
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Akreditavimo tarnyba), praėjusiais metais įvykdė konsoliduotus tikrinimus penkiolikoje rajono ligoninių. Jų metu nustatyti pažeidimai, kai ligoninės neužtikrino pacientams visą parą teikiamų paslaugų, organizavo specialistų budėjimą namuose, klaidingai pildė vidaus dokumentus, nepasirūpino medicinos priemonėmis, neatliko naudojamų medicinos priemonių techninės priežiūros, netinkamai teikė paslaugas smegenų insultą patyrusiems pacientams, o dalis specialistų neturėjo reikiamos kvalifikacijos.
Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninėje nebuvo užtikrinamas gydytojo radiologo darbas, kuris pagal įstatymą privalo būti ne trumpesnis kaip 7 val. per dieną. Taip pat gydymo įstaiga neturėjo sutarties  dėl  teleradiologijos  paslaugų teikimo.
Tiek VšĮ Kretingos ligoninė tiek Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė pažeidė specialiuosius reikalavimus neužtikrindamos echoskopinius tyrimus atliekančių gydytojų darbo ligoninėje visą parą. Tiek  pilnos  apimties ehoskopijos,  tiek  atskirų sričių  echoskopijos nebuvo prieinamos 24 val.
Abiejuose ligoninėse netenkino ir pacientų I63 diagnozės nustatymo procedūros. SAM  interneto svetainėje  skelbiamoje  Galvos smegenų  insulto diagnostikos, gydymo, profilaktikos ir reabilitacijos metodikoje nurodoma, kad įtariant ūmų galvos smegenų kraujotakos sutrikimą visais atvejais rekomenduojama atlikti galvos smegenų nekontrastinį KT, kaip pirmo pasirinkimo neurovizualizacinės technikos metodą,  nurodytais  atvejais galvos  KT rekomenduojama  atlikti neatidėliotinai  bei  įvertinti indikacijas  ir  kontraindikacijas  intraveninei trombolizei. Šiose ligoninėsejis pacientams šis tyrimas nebuvo atliekamas.
Klaipėdos  rajono savivaldybės  Gargždų  ligoninė ir  Kretingos  rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninė, įtarusios pacientams I63, nukreipė pacientus ne į IGC, bet į VšĮ Klaipėdos universitetinę ligoninę, kuri nėra nei IGC, nei TPL. Tai neatitinka ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvarkos aprašo, patvirtinto LR sveikatos apsaugos ministro 2014-01-20 įsakymu Nr. V-40.
Ligoninėse trūko1–4  iš privalomų  medicinos  priemonių (prietaisų)  (lašinamų  skysčių ir  šildymo  įrangos ir  (ar) termometrų, galinčių matuoti ir mažesnę nei 30C temperatūrą, ir (ar) rektoromanoskopo, ir (ar) bronchoskopo, ir (ar) širdies stimuliacijos prietaisų, ir (ar) diagnostinės ultragarsinės medicinos priemonės (prietaiso)  su  doplerio režimu).
Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninėje vidaus medicininio audito grupės vadovo turima profesinė kvalifikacija neatitiko reikalavimų (paskirtas  asmuo, neturintis aukštojo  universitetinio (magistro ar  jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio) biomedicinos  mokslų  studijų srities  medicinos,  visuomenės sveikatos,  slaugos  arba odontologijos studijų krypties išsilavinimo).
Iš viso Klaipėdos  rajono savivaldybės  Gargždų  ligoninei nustatytas 8 pažeidimų skaičius, o Kretingos  rajono  savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninei 10 pažeidimų skaičius.
Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė teigia, kad tokių patikrinimų metu siekiama gerinti sveikatos paslaugų kokybę, o svarbiausia – užtikrinti pacientų saugumą. 
„Patikrinimai leidžia pamatyti ir įvertinti sveikatos sistemos problemas iš arti, o tai svarbu inicijuojant tarp institucines diskusijas ir siekiant spręsti aktualias sistemines problemas. Vien praėjusiais metais Akreditavimo tarnyba gydymo įstaigoms pateikė 126 rekomendacijas, o Sveikatos apsaugos ministerijai – 5 pasiūlymus, kaip patobulinti paslaugų teisinį reguliavimą“, - teigia N.Ribokienė.
Akreditavimo tarnyba dėl nustatytų teisės aktų reikalavimų pažeidimų visas patikrintas ligonines įspėjo ir nustatė terminą rastiems trūkumams pašalinti. Ligoninėms, nepašalinusioms pažeidimų, Akreditavimo tarnyba stabdys licencijas.
Planiniai patikrinimai buvo atlikti šiose ligoninėse:
1.VšĮ „Ignalinos rajono ligoninė“;
2. VšĮ Joniškio ligoninėje;
3.VšĮ Kaišiadorių ligoninėje;
4. VšĮ Kalvarijos ligoninėje;
5. VšĮ Kazlų Rūdos ligoninėje;
6.VšĮ Kelmės ligoninėje;
7.Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninėje;
8. Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninėje;
9. VšĮ Kupiškio ligoninėje;
10. VšĮ Molėtų ligoninėje;
11.VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje;
12. VšĮ Pakruojo ligoninėje;
13. VšĮ Prienų ligoninėje;
14. VšĮ Šilalės rajono ligoninėje;
15. VšĮ Švenčionių rajono ligoninėje.
Ikona, uždaryti