Palangoje stiprinamas saugumas: pašalinių asmenų patekimas į visas Palangos ugdymo įstaigas bus apribotas

Palangoje stiprinamas saugumas: pašalinių asmenų patekimas į visas Palangos ugdymo įstaigas bus apribotas
AA

Praėjusios savaitės pabaigoje mero iniciatyva Palangos darželių, mokyklų, neformaliojo ugdymo įstaigų vadovai ir Palangos policijos komisaras buvo sukviesti pasitarti dėl saugumo sustiprinimo visose mokyklose bei naujų vidinių tvarkų algoritmų parengimo –  tai, ką įstaigos kartu su Palangos savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi gali nusistatyti pačios. Po šio pasitarimo, Palangos meras Šarūnas Vaitkus pasirašė potvarkį „Dėl rekomendacijų Palangos miesto švietimo įstaigų vadovams“, kuriuo visoms mokykloms bei darželiams nustatytas vienodas veiksmų planas.

Taip siekiama, kad esant neadekvačioms situacijoms visos įstaigos ne tik  privalomai paisytų policijos pareigūnų nurodymų, tačiau ir pačios elgtųsi pagal vieningą vidinį algoritmą. Tai padėtų išvengti nereikalingo streso, blaškymosi ar net panikos.

Aptartas ir dar vienas itin svarbus saugumo užtikrinimo klausimas – susirinkusiems pristatytos Savivaldybės Švietimo skyriaus parengtos rekomendacijos dėl pašalinių asmenų patekimo į įstaigas ribojimo. Tam pritarė visi susirinkusieji ugdymo įstaigų vadovai, pirmadienį pasirašytas atitinkamas potvarkis.

Pašalinių asmenų patekimo į ugdymo įstaigas ribojimai apimtų tiek ikimokyklinio, tiek bendrojo lavinimo bei neformaliojo ugdymo mokyklas. Šie ribojimai reikštų, kad visose mokyklose bus užrakintos visos, išskyrus pagrindinio įėjimo durys, prie pastarųjų bus įrengti budėtojų postai, tėvai savo vaikus galės palydėti tik iki tam tikros vietos, kurią nustatys mokyklų administracijos. Tais atvejais, jei tėvai bus kviečiami į mokyklą, jų apsilankymas bus fiksuojamas specialiame registracijos žurnale.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus apribojamas ir patekimas į teritoriją, vaikai galės būti atvedami ir išleidžiami tik per pagrindinius vartus, po 9 val. bus rakinami visi įėjimai į darželių pastatus, išskyrus pagrindinį, prie kurio turės būti budintis asmuo arba įrengtas skambutis.

Pasitarime kalbėjęs Palangos policijos komisaras Algirdas Budginas priminė, jog reikia atidžiai ir labai atsakingai reaguoti ne tik į elektroninius laiškus su grasinimais, bet ir pranešimus, kad, pavyzdžiui, mokyklos teritorijoje aptikti įtartini daiktai. Būtina visiems išlikti budriems ir tikrinti kiekvieną situaciją.

Policija ugdymo įstaigoms išsiuntinėjo savo rekomendacijas, kaip elgtis esant su saugumu sietinoms situacijoms, pranešimuose nurodytas ir Palangos policijos viršininko bei mūsų komisariato Reagavimo skyriaus telefonų numeriai tam atvejui, jei nepavyktų pernelyg ilgai prisiskambinti bendruoju pagalbos numeriu 112.

Esminiai akcentai, kurie buvo aptarti su ugdymo įstaigų vadovais: 

  • Būtina stiprinti mokyklų apsaugą. Visuose Palangos vaikų darželiuose bus įrengtos vaizdo kameros, o bendrojo lavinimo mokyklų vadovų paprašyta pasitikrinti turimų įrenginių technines savybes. Visų įstaigų teritoriją fiksuojančių kamerų įrašai turi būti saugomi 30 dienų. Tos mokyklos, kuriose vaizdo stebėjimo įranga sumontuota anksčiau, gali teikti prašymus jai patobulinti.
  • Būtina aiškiai nustatyti, kas stebi lauko vaizdo kameras, o kas vidines.
  • Sprendimus dėl nuotolinio mokymo mokyklos turi derinti su Savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, išskyrus tuos atvejus, kai policijos pareigūnai nusprendžia, jog konkrečioje mokykloje ar darželyje galimai yra grėsmė ugdytinių gyvybei ir sveikatai.
  • Būtina paskirti atsakingus asmenis, kurie esant tam tikroms situacijoms žino savo atsakomybių ribas ir talkina policijos pareigūnams.
  • Nė vienas ugdymo įstaigos darbuotojas ar darželio auklėtojas negali imtis jam nepriskirtų veiksmų, pavyzdžiui, skambinti tėvams ir raginti pasiimti vaikus. Todėl visos ugdymo įstaigos turi nusistatyti vidinius veiksmų ir elgesio algoritmus.
  • Ugdymo įstaigoms būtina peržiūrėti vidinius civilinės saugos planus, taip pat suplanuoti ir surengti evakuacijos pratybas, kad būtų mokomasi, kaip teisingai jas vykdyti.

 

Reklama Ikona, uždaryti