Chorinės muzikos festivalis „Dainoje tautos dvasia“

Chorinės muzikos festivalis „Dainoje tautos dvasia“
AA

Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ tęsdama chorinės muzikos tradicijas, lapkričio 26 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje rengia chorinės muzikos festivalį „Dainoje tautos dvasia“. Festivalį pradės 18.00 val. Šv. Mišiomis, kuriose giedos festivalio dalyvių jungtinis choras, o 19.00 val. festivalio koncertas.

Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ iniciatyva 2020 metais prasidėjo chorinės muzikos festivalis „Dainoje tautos dvasia“. Šio festivalio esmė – bendradarbiavimas su Vakarų Lietuvos choriniais kolektyvais ir profesionalios muzikos atlikėjais bei kitais meno kolektyvais, siekiant, kad chorinė daina, pasiektų kuo daugiau klausytojų ne tik didmiesčiuose, bet ir mažesniuose miesteliuose, kad chorinis menas būtų kuo arčiau visuomenės bei jo sklaida apimtų platesnį Žemaitijos regioną. Festivalis skirtas mūsų tautos žymių kompozitorių – klasikų bei šiuolaikinių kompozitorių muzikai populiarinti.

Šių metų festivalio chorinės muzikos programa skirta lietuvių šiuolaikinės muzikos atstovui – kompozitoriui Donatui Zakarui. Koncerte skambės Donato Zakaro originali chorinė muzika, kurią vainikuos bendra visų chorų, solistų ir styginio orkestro atliekama kantata „Magnificat“.

Koncerte dalyvaus Valstybinis choras „Vilnius“, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Artūras Dambrauskas, o taip pat geriausi Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos regiono chorai – Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų mišrus choras „Cantare“ (meno vadovas Artūras Dambrauskas, chormeisteris ir dirigentas Ramūnas Baršauskas), Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“ (meno vadovas Algirdas Šumskis), Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras (meno vadovas Edmundas Jucevičius), Kretingos kultūros centro mišrus choras „Kristale“ (meno vadovė Kristina Rimienė), solistai Lina Dambrauskaitė (sopranas) ir Tadas Girininkas (bosas) bei Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis orkestras, vyriausiasis dirigentas Vytautas Lukočius. Festivalio koncerto dirigentas prof. Artūras Dambrauskas.

Visų festivalio rengėjų ir organizatorių bei Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ Tarybos vardu nuoširdžiai kviečiame visus chorinės muzikos mylėtojus į chorinės muzikos festivalį „Dainoje tautos dvasia“, pabūkime kartu, paliudykime, kad esame nuostabi tauta, mylinti savo kraštą ir jos turtingas chorinės kultūros tradicijas.

Reklama Ikona, uždaryti