Seimas nustatė savivaldybių tarybų narių atlyginimą

Seimas nustatė savivaldybių tarybų narių atlyginimą
AA

Seimas nustatė savivaldybių tarybų nariams atlyginimą, jį atitinkamu procentiniu dydžiu susiejant su tos savivaldybės, kurios tarybos nariai yra, merui mokamu atlyginimu. Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos nariams nustatomas atlyginimas, kuris yra lygus 20 procentų savivaldybės mero darbo užmokesčio dydžio.

Papildomai numatyta, kad opozicijos lyderiui, nuolatinių komitetų ir komisijų pirmininkams yra mokamas 20 procentų didesnis savivaldybės tarybos nario atlyginimas, o komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojams – 10 procentų. Atlyginimas yra mokamas ne už dirbtas valandas, o už visą veiklą (mėnesinis atlyginimas).

Įstatyme nustatyta, kad savivaldybių tarybų nariams Darbo kodekso nuostatos nėra taikomos, išskyrus nuostatas, reglamentuojančias atostogas, žalos atlyginimą ir darbuotojų saugą ir sveikatą. Savivaldybės tarybos nariui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės. Savivaldybės tarybos narys taip pat turi teisę į Darbo kodekse nustatytas lengvatas asmenims, auginantiems vaikus, ir į lengvatas neįgaliems darbuotojams.

Atsisakyta šiuo metu savivaldybių tarybų nariams skiriamų vadinamųjų kanceliarinių išmokų: išlaidų su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos, viešosios informacijos rengėjų teikiamų paslaugų, tarybos nario ataskaitų gamybos ir platinimo ir kitoms reglamente numatytoms išlaidoms apmokėti.

Įstatymas papildytas nuostata, kad savivaldybės tarybos nario atlyginimas mažinamas reglamente nustatyta tvarka proporcingai praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžių skaičiui.

„Sutinku, dydis galbūt atrodo grėsmingai, bet kai vertinome visus argumentus už ir prieš ir pažiūrime visas kišenes, kurias šiandien užsiuvame, iš kurių buvo galima pasipinigauti, tad gauname panašius skaičius. Šis atlygis apima ir atlygį, kuris buvo taikomas iki šiol – valandinį atlygį tarybų nariams. Ir atlygį, kuris buvo taikomas pasirengimui, kur tikrai turėjome dešimtis įvairių skirtingų praktikų nuo 40 iki 100 valandų per mėnesį, apima ir kanceliarines išmokas, apima ir savivaldybės pareigas, aprūpinti kompiuterine technika. Nuo šiol turėsime vienodą skaidrią sistemą visoje Lietuvoje. Atlyginiams yra diferencijuotas pagal savivaldybių dydžius ir yra pririštas prie mero atlygio, jis bus apmokestinamas visais mokesčiais“, – sakė Seimo narys Audrius Petrošius.

Siekiant skaidrumo ir atskaitomybės visuomenei, nustatyta pareiga informaciją apie savivaldybių tarybų narių atlyginimus pateikti savivaldybių interneto svetainėse.

Naujas reglamentavimas įsigalios kitą mėnesį – liepos 1 d.

Vietos savivaldos įstatymo pataisoms pritarė 116, prieš balsavo du, susilaikė 9 Seimo nariai.

Reklama Ikona, uždaryti