Nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl COVID-19 išplitimo aplinkybių Klaipėdos universitetinėje ligoninėje

Nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl COVID-19 išplitimo aplinkybių Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
AA

Klaipėdos apygardos prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl galimų pažeidimų Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. 

Ikiteisminis tyrimas dėl galimo kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimo, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo, tarnybos pareigų neatlikimo bei dokumentų klastojimo Klaipėdos universitetinėje ligoninėje buvo pradėtas 2020 metų balandžio 10 dieną.

Pradėti šį ikiteisminį tyrimą nuspręsta išnagrinėjus 2020 metų balandžio 8 dieną Generalinei prokuratūrai pateiktą, Sveikatos apsaugos ministro pasirašytą pareiškimą, kuris grindžiamas minėtoje ligoninėje atliktų tarnybinių patikrinimų metu nustatytomis aplinkybėmis bei išvadomis.

 

Pažymėtina, kad šis tyrimas buvo pradėtas ne dėl konkretaus asmens galimai padarytos nusikalstamos veikos, tačiau siekiant objektyviai įvertinti, ar yra pagrindas Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pareiškime minimas aplinkybes vertinti kaip nusikalstamą veiką.

Apklausus daugiau nei šimtą ligoninės darbuotojų, surinkus kitus tyrimui reikšmingus duomenis bei dokumentus ir įvertinus jų visumą, prokuroras konstatavo, kad nusikalstamos veikos, kurias įtarus buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas – nenustatytos. Prokuroro teigimu, pažeidimai, kurie buvo minimi SAM pareiškime, savo esme neatitinka nusikalstamos veikos, kuri apibrėžta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

Duomenys apie nustatytus teises aktų pažeidimus perduoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentui bei Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriui, kurie priims atitinkamus sprendimus.

Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškimas taip pat buvo perduotas išnagrinėti ir Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorams. 2020 m. gegužės 4 dieną Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus nutarimu nuspręsta, kad teisinio pagrindo, taikyti viešojo intereso gynimo priemones, nėra. Šis nutarimas buvo apskųstas aukštesniajam prokurorui, tačiau jį nagrinėjęs Generalinės prokuratūros prokuroras priėmė nutarimą palikti galioti Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus nutarimą.

Ikona, uždaryti