Konstitucinis Teismas: grožio ir odontologijos paslaugų ribojimas karantino metu neprieštaravo Konstitucijai

Konstitucinis Teismas: grožio ir odontologijos paslaugų ribojimas karantino metu neprieštaravo Konstitucijai
AA

Konstitucinis Teismas (KT) antradienį paskelbė, kad teisinis reguliavimas 2020 m. pavasarį paskelbto karantino metu kuriuo buvo nustatyti grožio ir odontologijos paslaugų teikimo ribojimai, neprieštaravo Konstitucijai ir įstatymui.

Aiškindamas savo sprendimą, Konstituinis teismas teigė, kad žmonių sveikatos apsauga yra konstituciškai svarbus tikslas, viešasis interesas, o rūpinimasis žmonių sveikata – tai valstybės funkcija. Toks ūkinės veiklos ribojimas, kuriuo siekiama apsaugoti žmonių sveikatą, traktuotinas kaip skirtas bendrai tautos gerovei užtikrinti ir, jeigu yra paisoma iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, savaime nėra laikytinas pažeidžiančiu Konstituciją.

„Todėl pagal Konstituciją gali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį įstatyme įtvirtintos žmonių užkrečiamosioms ligoms suvaldyti skirtos priemonės gali būti detalizuojamos poįstatyminiuose teisės aktuose, nustatant, be kita ko, konkrečių pasirinktų priemonių taikymo mastą ir trukmę“, – teigiama KT nutarime.

Be to, taip pat paminėta, kad nustatytos ginčytos karantino režimo priemonės ūkinės veiklos srityje buvo taikytos tik laikinai. Šios priemonės, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją, buvo atitinkamai peržiūrimos ir koreguojamos įvertinus, ar jas taikyti siekiant išvengti grėsmės žmonių sveikatai ir gyvybei, kitoms konstitucinėms vertybėms, vis dar yra būtina. Nusprendus, kad nustatytų priemonių taikyti nebėra būtina, jos buvo panaikintos.

Todėl, kaip nusprendė Konstitucinis Teismas, nėra pagrindo teigti, kad ginčytuose Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo 3.2.8, 3.4.4 papunkčiuose įtvirtintas teisinis reguliavimas buvo neproporcingas siekiamam iš Konstitucijos kylančiam svarbiam tikslui – žmonių ir visuomenės sveikatos apsaugai ir kad juo buvo pažeisti Konstitucijos 46 straipsnis, konstitucinis teisinės valstybės principas.

Šią konstitucinės justicijos bylą Konstitucinis Teismas nagrinėjo pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą, kuris į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs nagrinėjamą administracinę bylą dėl turtinės žalos, patirtos uždraudus teikti grožio paslaugas ir apribojus odontologijos paslaugų teikimą, atlyginimo priteisimo.