Aplinkos monitoringo Klaipėdos sąsiauryje rezultatai

Aplinkos monitoringo Klaipėdos sąsiauryje rezultatai
AA

Aplinkos apsaugos agentūros specialistai vasario 3 d. penkiose Klaipėdos sąsiaurio monitoringo stotyse paėmė paviršinio vandens mėginius fizikinių-cheminių rodiklių tyrimams bei išmatavo hidrometeorologinių rodiklių vertes.

Tyrimų rezultatai parodė, jog dėl iš jūros įtekėjusio švaresnio vandens, mėginių ėmimo dieną Klaipėdos sąsiauryje vyrauja mažiau biogeninių elementų ir organinės medžiagos turintis vanduo, lyginant su daugiamečiu vidurkiu:

  • vidutinės biogeninių elementų (bendro azoto, mineralinio azoto, bendro fosforo, silicio) koncentracijos  buvo apie 1,3-1,8 karto, BDS7 – 3 kartus, o skendinčios medžiagos – 4 kartus  mažesnės nei daugiamečiai 2014-2020 m. vasario mėnesio vidurkiai. 
  • BDS7 (biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras) buvo mažesnis nei 1 mgO2/l ir parodė, kad sąsiauryje vyrauja mažai organinės medžiagos turintis vanduo.  
  • apie 70 proc. bendro azoto sudarė mineralinis azotas (vidutiniškai 2014-2019 m. vasario mėn. mineralinis azotas sudarė apie 75 proc. bendro azoto).
  • tyrimų metu dviejose stotyse priedugnio sluoksnyje fiksuotas didžiausias vandens druskingumas, lyginant su matuotu 2014-2020 metais. 
  • naftos angliavandenilių koncentracijos didžiausios leidžiamos koncentracijos (0,2 mg/l) neviršijo ir svyravo daugiamečių verčių ribose.

Aplinkos apsaugos agentūros vykdomas Klaipėdos sąsiaurio monitoringas atliekamas įgyvendinant Valstybinę aplinkos monitoringo programą. Šiais metais numatyti dažnesni fizikinių-cheminių ir biologinių rodiklių tyrimai. Intensyvesnis monitoringas leis dar geriau vertinti Kuršių marių ekologinę būklę ir jai įtaką darančius veiksnius: pasklidąją, sutelktąją ir antrinę taršą.