Didžiausia Klaipėdos jaunimo organizacija kviečia teikti savo kandidatūrą į vietines struktūras, atsakingas už jaunimo politiką

Didžiausia Klaipėdos jaunimo organizacija kviečia teikti savo kandidatūrą į vietines struktūras, atsakingas už jaunimo politiką
AA

Prabėgus dar dvejiems metams po praėjusių Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ (trumpiau-KLAS) rinkimų, organizacija vėl šaukia rinkiminę Asamblėją, kurios metu asociacijos narių organizacijų atstovai susipažins ir tvirtins metinę KLAS veiklos ir finansinę ataskaitą bei Jaunimo reikalų tarybos ataskaitą. Po ataskaitų tvirtinimo, asociacijos narių atstovai rinks KLAS valdymo organus bei Jaunimo reikalų tarybos narius.

Asamblėjos metu bus renkamas didžiausios Klaipėdos jaunimo organizacijos lyderis-pirmininkas-dvejų metų kadencijai, kurios metu užtikrins sklandų organizacijos darbą, tinkamą atstovavimą  Klaipėdos jaunimo organizacijoms ir jaunuoliams įvairiose vietinės valdžios bei nacionalinėse struktūrose, užtikrins vietinių, nacionalinių bei tarptautinių projektų įgyvendinimą, stiprins jaunimo organizacijų ir institucijų bendradarbiavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką Klaipėdos mieste. Kviečiame ambicingus, veržlius asmenis, norinčius kandidatuoti į pirmininko (-ės) poziciją, KLAS valdybai (el. p. klas@klas.lt)  iki birželio 18 d. pateikti savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką bei veiklos programą, atspindinčią kandidato paruoštą viziją organizacijai.

Asamblėjos metu taip pat bus renkami KLAS valdybos nariai, kurie ateinančius dvejus metus vykdys KLAS Asamblėjų nutarimus, rengs ir įgyvendins KLAS programas bei projektus, dalyvaus valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi su organizacijos veikla susiję klausimai ir priimami organizacijai svarbūs sprendimai. Asmenys, norintys kandidatuoti į didžiausios Klaipėdos jaunimo organizacijos valdybą, iki birželio 16 d. pirmininkui Laurynui Gečiui (el. p. pirmininkas@klas.lt), kviečiami pateikti savo gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką.

Kartu su KLAS pirmininku bei KLAS valdyba dviejų metų kandencijai renkami ir Jaunimo reikalų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės nariai. Jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus, teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų bei stiprina savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą. Skatiname asmenis, norinčius kandidatuoti į Jaunimo reikalų tarybos nario poziciją, savo gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką iki birželio 16 d. pateikti pirmininkui Laurynui Gečiui (el. p. pirmininkas@klas.lt).

Asamblėja vyks birželio 24 d. 12:00 val. Paryžiaus Komunos g. 16A, Atviro jaunimo centro patalpose, kuriose įsikūręs ir KLAS biuras. Skatiname visą jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų bendruomenę, jaunuolius, jaunimo interesams ir problemoms neabejingus žmones teikti savo kandidatūras, jog kartu sukurtumėme miestą, draugišką ir patrauklų jaunimui.

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (trumpiau-KLAS) yra asociacija, vienijanti Klaipėdoje veikiančias jaunimo bei su jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes. KLAS veiklos tikslinė grupė yra jaunimas, kuriam 14-29 metai. KLAS  įkurtas 1998 m. spalio 9 d. ir vienija 26 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, formuoja ir įgyvendina Klaipėdos miesto jaunimo politiką. Ši organizacija taip pat koordinuoja jaunimo organizacijų veiklą, teikia joms svarbią informaciją, įvairias paslaugas, vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, deleguoja jaunimo atstovus į Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. KLAS yra viena iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) narių, kuri yra didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir savivaldybių jaunimo organizacijų tarybas.

Reklama Ikona, uždaryti