Bus vertinamas Klaipėdos uosto veiklos poveikis aplinkai

Bus vertinamas Klaipėdos uosto veiklos poveikis aplinkai
AA

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pasirašė sutartį su konkursą laimėjusiu Klaipėdos universitetu, kuris vertins Klaipėdos uosto veiklos ir laivybos emisijas į aplinką. Įgyvendindama Žaliojo uosto koncepciją, Uosto direkcija siekia mažinti bet kokį galimą neigiamą uosto veiklos poveikį aplinkai.

„Norime įvertinti Klaipėdos uosto veiklos, laivybos ir uosto transporto emisijas į aplinką. Įgyvendindami Žaliojo uosto koncepciją esame suplanavę nemažai aplinkosauginių priemonių. Tad šis įvertinimas bus ir tam tikras atskaitos taškas, leisiantis matyti emisijų pokytį, įdiegus aplinkosaugos priemones ir numatytas inovacijas. Mūsų prioritetinis tikslas – kad uostas būtų kuo draugiškesnis aplinkai“, – teigia Algis Latakas, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius.

Anot A. Latako, parengta Žaliojo uosto koncepcija ir veiksmų planas – tai dokumentai, kuriais vadovaujantis kryptingai dirbama.

Atliekant vertinimą bus tiriami laivybos išmetamųjų anglies monoksidai, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės ir kitos emisijos. Taip pat bus vertinamos Klaipėdos uosto įmonių ir uosto transporto emisijos į aplinkos orą.

Emisijos į aplinką turės būti nustatomos vadovaujantis Europos aplinkos apsaugos agentūros į atmosferą išmetamos taršos apskaitos metodika. Tokį išsamų įvertinimą Uosto direkcija atlieka pirmą kartą.

Klaipėdos uosto veiklos, laivybos ir uosto transporto emisijų į aplinką įvertinimas bus atliktas iki šių metų pabaigos. Darbų vertė – 18 150 Eur.

 

Reklama Ikona, uždaryti