Įgyvendintas Ąžuolyno giraitės sutvarkymo projektas

Įgyvendintas Ąžuolyno giraitės sutvarkymo projektas
AA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus“ (toliau – Projektas). Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

Įgyvendintos tos Projekto veiklos, dėl kurių įgyvendinimo buvo pasirašyta finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra. Projektui įgyvendinti buvo skirta iki 2 mln. 314 tūkst. 564 Eur, o didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 mln. 502 tūkst. 231 Eur.

Projekto metu Ąžuolyno giraitėje buvo įrengta apšvietimo sistema, sutvarkyti teritorijos želdynai, mažosios architektūros elementai, įrengta stebėjimo ir apsaugos sistema, sutvarkytos vandens telkinio pakrantės, įrengti nauji bei atnaujinti seni pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengtos žaidimų – sporto zonos bei vaikų žaidimų aikštelės, šunų vedžiojimui skirta zona.

Tikime, kad sukurta funkcionali ir reprezentatyvi viešoji infrastruktūra tapo patrauklesnė miesto gyventojams ir svečiams kas dabar ir ateityje leis užtikrinti vietos gyventojų, miesto svečių kokybišką užimtumą, taip padidindama ir Ąžuolyno giraitės parko patrauklumą. Tinkamai sutvarkytas parkas ir jo aplinka ženkliai prisidės prie lankytojų srautų padidėjimo vietovėje bei Klaipėdos – kaip modernaus, šiuolaikiško ir išmanaus miesto įvaizdžio kūrimo.

Reklama Ikona, uždaryti