Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo fondus papildė XIX–XX amžiaus dokumentai

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo fondus papildė XIX–XX amžiaus dokumentai
AA

Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo fondus papildė originalių fotografijų, atvirukų ir spaudinių dokumentai (iš viso 499 vnt.), datuojami nuo XIX amžiaus II pusės iki 1944 m.

Telšiams tai itin reikšminga kolekcija, praturtinsianti archyve saugomą dokumentinį paveldą ir archyvo rengiamas edukacines veiklas. Visuomenininko Andriaus Daciaus ir Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo vedėjos Almos Jankauskienės iniciatyvos dėka šią dokumentų kolekciją pavyko įsigyti iš privataus kolekcininko ir sugrąžinti į Telšius.

Archyvo įsigytose fotografijose ir atvirukuose įamžinti Telšių miesto vaizdai, pastatai, urbanistiniai fragmentai, aplinka, kraštovaizdžiai, šio krašto žmonės, Žemaitės gimnazijos mokytojai ir mokiniai, įvairių organizacijų nariai.

Fotografijų ir atvirukų autoriai yra žinomi Telšių fotografai Ch. Kaplanskis, F. Boruchovičius, S. Braudaitė, G. Lukšis, S. Petrauskas, Vulfas Šabselbanas. Vis dėlto daugelio fotografijų autorystė nenustatyta. Lietuvos fotografijos istorijoje Telšiams tenka gana svarbus vaidmuo. Telšiuose 1860 m. buvo įkurta antroji Lietuvoje nuolat veikianti fotoateljė (pirmoji įkurta Vilniuje).

Daugumą dokumentų išleido to meto žymiausi leidėjai – Felikso Milevičiaus knygynas, E. Gurvičius, spaustuvė „Biruta“, Abel Udvin, salonas „Menas“, fotografijos studija „Dailė“, Viktorijos leidykla. Didžioji dalis šio fondo nuotraukų iki šiol niekur nebuvo publikuotos.

Ši dokumentų kolekcija buvo įsigyta iš privataus kolekcininko. 

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas dėkoja Lietuvos kultūros tarybai, kurios finansinė parama suteikė galimybę įsigyti šią kolekciją.