Skelbiama atranka į Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinę "Aras"

Skelbiama atranka į Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinę "Aras"
AA

Prasidėjo registracija į atranką į Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinę "Aras", skelbia Lietuvos policija.

 „Išbandyk save, perženk savo ribas, įveik sunkumus ir tapk Aro dalimi", - raginama pranešime.

Atrankoje į Rinktinės „Aras“ intervencinių padalinių kovotojų pareigybes gali dalyvauti:

1. Lietuvos Respublikos pilietis, mokantis valstybinę kalbą;
2. Sukakęs ne mažiau kaip 18 metų;
3. Atitinkantis Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, I skilčiai nustatytus reikalavimus;
4. Turintis nepriekaištingą reputaciją ir lojalus Lietuvos valstybei. Negali būti pripažintas kaltu už tyčinį nusikaltimą, būti atleistas iš statutinio valstybės tarnautojo pareigų už netinkamą elgesį ar nusižengimą. Daugiau informacijos: Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statutas;
5. Turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

Atrankos į rinktinės „Aras“ intervencinių padalinių kovotojų pareigybes etapai:

1. Registracija – užpildyti gyvenimo aprašymo (CV) elektroninę anketą (CV anketa) ir atsiųsti el. paštu: aras.atranka@policija.lt;
2. Pokalbis su rinktinės „Aras“ psichologu (kvietimas į pokalbį siunčiamas elektroniniu paštu, į pokalbį kviečiami tik tie kandidatai, kurių anketos bus atrinktos);
3. Sveikatos patikrinimas Vidaus reikalų ministerijos Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (siuntimas sveikatos patikrinimui išduodamas rinktinėje „Aras“, esant teigiamoms psichologo išvadoms);
4. Fizinis patikrinimas (trukmė 1 d.);
5. Psichologinis patikrinimas (trukmė 1 d.);
6. Specializuotas kompleksinis patikrinimas streso sąlygomis (trukmė iki 3 parų. Kviečiami tie kandidatai, kurie gauna teigiamas išvadas 1 – 5 etapuose).
Detali informacija suteikiama el. paštu: aras.atranka@policija.lt


Atrankoje į Rinktinės „Aras“ Sprogmenų paieškos ir neutralizavimo skyriaus statutinių valstybės tarnautojų pareigybes gali dalyvauti:

1. Lietuvos Respublikos pilietis, mokantis valstybinę kalbą;
2. Sukakęs ne mažiau kaip 18 metų;
3. Atitinkantis Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, II skilčiai nustatytus reikalavimus;
4. Turintis nepriekaištingą reputaciją ir lojalus Lietuvos valstybei. Negali būti pripažintas kaltu už tyčinį nusikaltimą, būti atleistas iš statutinio valstybės tarnautojo pareigų už netinkamą elgesį ar nusižengimą. Daugiau informacijos: Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statutas;
5. Turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir būti baigęs vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinę profesinio mokymo įstaigą. Pastaba: Kandidatai, nebaigę statutinės profesinės mokymo įstaigos, būtiną išsilavinimą galės įgyti po atrankos proceso ir pripažinimo tinkamais tarnybai SPNS.

Atrankos į rinktinės „Aras“ Sprogmenų paieškos ir neutralizavimo skyriaus statutinių valstybės tarnautojų pareigybes etapai:

1. Registracija – užpildyti gyvenimo aprašymo (CV) elektroninę anketą (CV anketa) ir atsiųsti el. paštu: aras.atranka@policija.lt;
2. Pokalbis su rinktinės „Aras“ psichologu (kvietimas į pokalbį siunčiamas elektroniniu paštu, į pokalbį kviečiami tik tie kandidatai, kurių anketos bus atrinktos);
3. Sekantys atrankos etapai organizuojami individualiai, atsižvelgiant į kandidato profesinę patirtį ar išsilavinimą.
Detali informacija suteikiama el. paštu: aras.atranka@policija.lt