Grįžti

UNLOCK SDGs hakatonas

Renginio nuotrauka, UNLOCK SDGs hakatonas

Iniciatyvos

2021-05-20 10:00 - 18:00 val. Online Facebook puslapis Nemokamas

Renginio aprašymas

SDG skamba kaip kodinis pavadinimas? Pats metas tą kodą „atrakinti“ ir surasti originaliausią būdą pristatyti darnaus vystymosi tikslus savo bendruomenei. Unlock SDGs hakatonas – online idėjų rungtynės jau gegužės 20 – 21 dienomis!

RAKTINIAI ŽODŽIAI Darnus vystymasis (angl. sustainable development goals) – modernios ir atsakingos valstybės bei jos visuomenės raidos kryptis su 3 lygiavertėmis sritimis: aplinkos apsauga, ekonominiu vystymusi ir socialine gerove. Tam, kad vyktų teigiami globalūs pokyčiai, SDG strategijoje numatyta 17 tikslų ir konkrečių veiksmų, kaip tuos tikslus įgyvendinti.

SDGs TIKSLAI IKI 2030 M.:
1. Panaikinti skurdą;
2. Panaikinti badą;
3. Gera sveikata ir gerovė;
4. Kokybiškas išsilavinimas
5. Lyčių lygybė;
6. Švarus vanduo ir higiena;
7. Prieinama ir švari energija;
8. Deramas darbas ir ekonominis augimas;
9. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra;
10. Sumažinti nelygybę;
11. Darnūs miestai ir bendruomenės;
12. Atsakingas vartojimas ir gamyba;
13. Sušvelninti klimato kaitos poveikį;
14. Gyvybė vandenyse;
15. Gyvybė žemėje;
16. Taika ir teisingumas. Stiprios institucijos;
17. Partnerystė įgyvendinant tikslus.

IŠŠŪKIS: ATRAKINTI 1 SGD TIKSLĄ
2 dienų hakatono metu dalyviai turės sukurti originalų 1 iš 17 SDG tikslų pristatymą ir pasiūlyti sprendimus tam tikslui įgyvendinti bei praktiškai pritaikyti savo aplinkoje. Tikslo ir veiksmų plano pristatymas gali būti dainų, šokių, socialinių akcijų, fotografijos koliažų, hashtag‘ų boom‘o, video ir kt. forma. Svarbiausia, kad būtų paveiku, įsimintina ir pritaikoma. Kiekvieno pristatymo trukmė – 5 min.

VERTINIMO KRITERIJAI
· Pagrindinės temos išpildymas;
· Idėjos originalumas;
· Novatoriški pritaikymo būdai (kad sprendimai būtų paremti inovacijomis);
· Visuomenės nuomonė – balsų sk.

Detali programa, komisijos nariai ir prizai bus paskelbti netrukus!

DALYVIŲ REGISTRACIJA:
  https://forms.office.com/r/etzMTLGwPu
Renginio organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybė. Partneriai: Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, Šiaurės Ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Light House ir kt.