VVTAT skyrė 100 tūkst. eurų bauda UAB „LidI Lietuva"

VVTAT skyrė 100 tūkst. eurų bauda UAB „LidI Lietuva"
AA

Lyginamoji reklama yra leidžiama, jeigu ji atitinka tam tikrus reikalavimus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), įvertinusi UAB „Lidl Lietuva“ skleistą lyginamąją reklamą, nustatė, jog bendrovės lyginamoji reklama pažeidžia Reklamos įstatymo 6 straipsnį – yra klaidinanti ir neobjektyvi. 

UAB „Lidl Lietuva“ reklamoje lygina savo parduotuvėse parduodamų prekių kainas su kitų bendrovių parduotuvėse parduodamų prekių kainomis. VVTAT nustatė, jog lyginamos ne tuo pačiu metu užfiksuotos kainos, todėl reklama nėra objektyvi. Pavyzdžiui, konkurentų parduotuvėse konkrečių prekių kainos fiksuotos tam tikrą dieną, o lyginamoji reklama apie mažesnę tokių prekių kainą UAB „Lidl Lietuva“ parduotuvėse vartotojams skleidžiama po savaitės ar daugiau. Nors iš tiesų gali būti, kad UAB „Lidl Lietuva“ paskelbus apie sumažintą prekės kainą lyginant ją su prieš savaitę fiksuota kitos bendrovės prekės kaina, ją tuo pačiu metu sumažina ir konkurentai.  

Kainų lyginimo esmė yra parodyti, kokią naudą (kainos požiūriu) galėtų gauti vartotojas, įsigydamas prekę iš kurio nors konkurento. Lyginant laiko požiūriu aktualią ir nebeaktualią kainas, jų skirtumas, vartotojui nusprendus pirkti, gali būti ne toks, koks yra matomas iš reklamos. Taigi, aktualios ir nebeaktualios kainos palyginimas gali atspindėti ne objektyvų, bet dirbtinai reklaminės veiklos subjekto sukurtą kainų skirtumą ir jų lyginimą. 

VVTAT taip pat nustatė, kad UAB „Lidl Lietuva“ skleista lyginamoji reklama klaidino vartotojus. Bendrovė ne tik kainų palyginimą pateikia kaip akciją (braukiama ne pačios bendrovės, o konkurento kaina, pateikiamas kainų skirtumas procentais, kas yra įprasta, skelbiant akcijas ir nuolaidas), bet ir informaciją apie mažesnę kainą pateikia tokiu pat būdu, kaip ir bendrovės teikiama informacija apie savo parduotuvėse taikomas nuolaidas prekėms (nurodoma geltonos spalvos laukelyje). Todėl vartotojas gali susidaryti įspūdį, jog UAB „Lidl Lietuva“ prekėms taiko nuolaidą. Nors iš tiesų šioje situacijoje nuolaidų savo prekėms bendrovė netaiko.  

Lietuvos teismai yra pasisakę, kad vartotojas negali būti tapatinamas su įtariu bei nepasitikinčiu reklamos davėjo skleidžiama informacija vartotoju, kuris, pamatęs reklamoje pateikiamą informaciją, turėtų ja abejoti ir ją tikrinti.  Iš verslo subjektų pagrįstai tikimasi, jog vartotojų atžvilgiu bus laikomasi bendro sąžiningumo principo.  

VVTAT ne vieną kartą informavo UAB „Lidl Lietuva“, jog jos skleidžiama reklama galimai neatitinka teisės aktų reikalavimų. Bendrovė teikė informaciją ir paaiškinimus, jog deda pastangas ir planuoja papildomas priemones dėl reklamos tinkamumo užtikrinimo. Visgi, VVTAT vertinimu, UAB „Lidl Lietuva“ jokių esminių pakeitimų neatliko. 

Įvertinusi pažeidimo pobūdį, mastą ir trukmę, už Reklamos įstatymo 6 straipsnio, kai reklama yra klaidinanti ir neobjektyvi, pažeidimą VVTAT UAB „Lidl Lietuva“ skyrė 100 tūkstančių eurų baudą bei įpareigojo nutraukti reklamos skleidimą.

Nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti apskųstas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.