VVTAT skelbia panaikinusi vieno kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, sustabdyta veikla

VVTAT skelbia panaikinusi vieno kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, sustabdyta veikla
AA

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) sprendimu panaikintas kelionių organizatoriaus UAB „Poilsis ir mes“ (juridinio asmens kodas 123925283) pažymėjimo galiojimas, nes organizatorius nebegali vykdyti įsipareigojimų turistams pagal sudarytas organizuotos turistinės kelionės sutartis netikėtai nelikus įmonėje jokių atstovų.

UAB „Poilsis ir mes“ kelionių organizavimo veikla apdrausta AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvos filiale (toliau - BTA) išduotu laidavimo draudimo polisu Nr. KOFG 001686, draudimo suma 50.000 EUR.

Draudimo bendrovė BTA kompensuos turistų patirtus nuostolius sutinkamai su draudimo sutarties sąlygomis bei LR Vyriausybės patvirtintomis draudimo taisyklėmis dėl Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo. UAB „Poilsis ir mes“ kelionių organizatoriaus pažymėjimo panaikinimas yra draudžiamasis įvykis. Draudimo bendrovė BTA atkreipia dėmesį, kad tai yra nuostolių draudimas, todėl kiekvieno turisto patirtus nuostolius skaičiuos atskirai.

Draudimas vienodai padengs turistų kompensuotinus nuostolius, nepriklausomai nuo to, kurie turistai į VVTAT kreipsis pirmieji.

Turistai, kurie yra įsigiję UAB „Poilsis ir mes“ organizuotas turistines keliones ir pageidauja kompensuoti savo nuostolius, turėtų iki 2022-12-23 VVTAT pateikti prašymą kompensuoti nuostolius su nukentėjusiojo kontaktine informacija (galite atsisiųsti formą ČIA):

Prašyme turistai turi nurodyti:

  • savo kontaktinius duomenis;
  • asmens kodą;
  • pinigų sumą,
  • įmokėtą kelionių organizatoriui;
  • turisto asmeninę banko sąskaitą ar kitą banko sąskaitą (nurodyti banko sąskaitos savininko rekvizitus), į kurią būtų prašoma pervesti kelionių organizatoriui sumokėtus pinigus;
  • kartu turėjusių vykti turistų vardus ir pavardes (nurodytus toje pačioje turizmo paslaugų teikimo sutartyje).

Prašymas turi būti pasirašytas.

Prie prašymo būtina pridėti:

  1. organizuotos turistinės kelionės sutarties kopiją arba kitus dokumentus, patvirtinančius organizuotos turistinės kelionės sutarties sudarymo faktą su UAB „Poilsis ir mes“ (jeigu kelionių organizatorius ar kelionių agentūra nepasiūlė turistui pasirašyti sutarties kelionei);
  2. pinigų sumokėjimo faktą patvirtinančius dokumentus (mokėjimo kvitų originalus arba banko mokėjimo pavedimų per elektroninės bankininkystės sistemą kopijas);
  3. kiekvieno turisto atskirą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo draudimo bendrovei  BTA (forma ČIA).

Šie dokumentai VVTAT gali būti teikiami el. paštu prieziura@vvtat.lt arba registruotu paštu adresu Vilniaus g. 25, Vilnius.

Surinkusi turistų pretenzijas iki 2022-12-23, VVTAT inicijuos turistų patirtų išlaidų kompensavimo procedūrą iš kelionių organizatoriaus turimo prievolių įvykdymo laidavimo draudimo ir perduos draudimo bendrovei BTA.

Atkreipiamas dėmesys, kad iniciavus minėtą procedūrą draudžiamaisiais įvykiais būtų laikomi atvejai, kuomet turistai įsigijo organizuotą turistinę kelionę pagal sutartį su kelionių organizatoriumi UAB „Poilsis ir mes“. Ši procedūra nebūtų taikoma išlaidų, patirtų įsigijus vieną paslaugą (t. y. tik skrydžio lėktuvu bilietą arba tik apgyvendinimo viešbutyje paslaugą ir kt.) arba juridiniam asmeniui su kelionių organizatoriumi UAB „Poilsis ir mes“ sudarius sutartį dėl turizmo paslaugų teikimo.

Faktinis draudimo išmokos mokėjimo klausimo nagrinėjimas patenka ne į VVTAT, o į draudimo bendrovės kompetenciją.