Šie metai paskutiniai: už kitąmet vykdomus remonto darbus, auklių paslaugas GPM lengvatos nebeliks

Šie metai paskutiniai: už kitąmet vykdomus remonto darbus, auklių paslaugas GPM lengvatos nebeliks
AA

Kitąmet nebelieka trijų lengvatų, kuriomis naudojosi daugiau nei 46 tūkst. gyventojų. Per kiek daugiau nei du mėnesius dar galima atlikti lengvųjų automobilių remonto, namų remonto darbų, samdyti auklę, ir už tai susigrąžinti dalį gyventojo pajamų mokesčio. Šios lengvatos buvo įvestos, siekiant panaikinti atitinkamų sričių verslo liudijimus – dabar meistriukai verčiasi pagal individualią veiklą, tačiau pajamų deklaravo mažiau.
 

Sausio 1 dieną išnyks trys mokesčių lengvatos, kurios leisdavo atgauti iki 400 eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) kasmet deklaruojant pajamas.

Iki metų pabaigos dar galima suspėti ir pasinaudoti pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto paslaugomis, lengvųjų automobilių remonto paslaugomis, arba nepilnamečių vaikų iki 18 metų priežiūros paslaugomis, ir atgauti dalį šių išlaidų.

Pernai ir šiemet šios lengvatos 46 tūkstančiams gyventojų leido sutaupyti 6,7 mln. eurų.

„Šie metai yra paskutiniai, kai šioms paslaugoms taikoma GPM lengvata“, – patvirtina VMI Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė.

Lengvatos tegaliojo trejus metus – pirmąsyk susigrąžinti dalį sumokėto GPM už 2019 m. suteiktas paslaugas gyventojai galėjo 2020 m., pateikę metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2019 m. arba pateikę pranešimus apie išlaidas (PRC912 forma), kurie vėliau buvo perkelti į pajamų deklaraciją.

automobilio remontas

R. Virvilienė paaiškina, kad laikinas lengvatų galiojimas buvo numatytas pačiame įstatyme. Įvedant šias lengvatas praėjusioje kadencijoje, buvo motyvuojama siekiu kovoti su šešėliu, buvo žadama, kad nebeliks atitinkamų sričių – auklių, statinių ar automobilių remonto – verslo liudijimų.

Šis sprendimas užtruko.

 

„Nuo 2020 m. liepos 1 d. nebeliko galimybės su verslo liudijimu vykdyti pastatų ar statinių apdailos ir remonto, automobilių remonto, vaikų priežiūros, vandentiekio, šildymo, oro kondicionavimo bei elektros sistemų, įtaisų įrengimo bei remonto veiklas. Dėl šios priežastis dalis veiklų su verslo liudijimu buvo panaikintos, dalis – patikslintos“, – paaiškina R. Virvilienė.

Gyventojai, kurie norėjo teikti pastatų ar kitų statinių apdailos ir remonto, automobilių remonto, vaikų priežiūros paslaugas, nuo 2020 m. liepos 1 d. nelikus galimybės šių veiklų vykdyti su verslo liudijimu, galėjo įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą arba rinktis kitą veiklos vykdymo formą.

Ką pasikeitimas leido pasiekti? VMI duomenys rodo, kad dalis verslo liudijimų turėtojų išsiėmė individualios veiklos pažymėjimus, tačiau deklaruotos pajamos reikšmingai sumenko.

remontas statybos

Kaip lengvata pasinaudoti?

Didžiausia išlaidų suma, nuo kurios gali būti susigrąžinta GPM dalis už automobilių ar statinių remonto, vaikų priežiūrios paslaugas, yra 2 tūkst. eurų.

„Tai reiškia, kad vienas asmuo gali susigrąžinti iki 400 eurų, jei jo pajamos buvo apmokestintos 20 proc. GPM tarifu. Bendra išlaidų suma (įskaitant įmokas už studijas, gyvybės draudimo įmokas, kt.), kuriai gali būti mažinamos apmokestinamosios pajamos, negali viršyti 25 proc. gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų“, – paaiškina R. Virvilienė.

2 tūkst. eurų mokesčio lengvata nustatyta vienam gyventojui, ji sumuojasi sutuoktiniams.

„Kai už atliktus darbus moka sutuoktiniai arba vienas iš sutuoktinių savo ar sutuoktinio naudai, kiekvienas iš jų gali atimti po 2000 eurų patirtų išlaidų, neviršijant nustatyto 25 proc. ribojamo dydžio“, – sako VMI atstovė.

rasa virvilien4

Apie 2021 m. patirtas išlaidas už automobilių, statinių remonto ir auklių paslaugas gyventojai gali pranešti mokestiniu laikotarpiu, pateikdami mokesčių administratoriui Gyventojo pranešimą apie išlaidas (PRC912 forma) iki 2022 m. vasario 15 arba deklaruodami šias išlaidas 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM311 forma) iki 2022 m. gegužės 1 d. 

„Lengvata pasinaudoti galima tada, jei minėtus darbus atliks ir paslaugas suteiks Lietuvoje registravęs veiklą gyventojas ar įmonė, o pirkėjas turės darbų, paslaugų suteikimą ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus (pvz. sąskaitą faktūrą, pirkimo – pardavimo kvitą), nes juos reikia pateikti kartu su deklaracija (GPM311 forma) arba pranešimu (PRC912 forma)“, – paaiškina R. Virvilienė.

Ji pažymėjo, kad išlaidas deklaruoti reikia po to, kai jau atsiskaityta – patirtos išlaidos. Tai yra, svarbi čekio data – norint spėti lengvata pasinaudoti už šiuos metus, ir sąskaita turi būti už šiuos metus. Pavyzdžiui, jei darbai atlikti iki gruodžio 31 dienos, o gyventojas už juos sumokės tik 2022 metais, tuomet jis lengvata nebegalės pasinaudoti.

Deklaravo 33,6 mln. eurų išlaidų, daugiausia už remontus

Per pastaruosius du metus, kai galiojo lengvatos, jomis suspėjo pasinaudoti 46 tūkst. gyventojų, jie deklaravo 33,6 mln. eurų išlaidų, ir nuo jų atgavo 6,7 mln. eurų grąžintinos GPM sumos.

Vien pernai už pastatų, statinių remonto, apdailos (išskyrus renovaciją) paslaugas 7,3 tūkst. gyventojų deklaravo 2,13 mln. eurų gražintino GPM (vidutiniškai po 292 eurus), už lengvųjų automobilių remontą 18,4 tūkst. gyventojų deklaravo 1,3 mln. eurų grąžintino GPM, vidutiniškai po 71 eurą.

Tik 329 gyventojai pernai naudojosi lengvata nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugoms – jie susigrąžino 75,1 tūkst. eurų GPM, arba po 228 eurus vidutiniškai.

Pirmaisiais lengvatos metais ja besinaudojančiųjų buvo kiek mažiau: 7 tūkst. gyventojų susigrąžino 2,15 mln. eurų už statinių remonto ar apdailos išlaidas, 14,2 tūkst. gyventojų deklaravo automobilių remonto išlaidas ir susigrąžino 1 mln. eurų GPM, o už vaikų priežiūros paslaugas 347 gyventojai susigrąžino 76,3 tūkst. eurų. 

Meistriukai verslo liudijimus iškeitė į individualią veiklą, pajamų deklaravo mažiau

Nuo 2020 m. liepos 1 d., paskui GPM lengvatą, buvo panaikintos trys verslo liudijimų rūšys: pirma, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, antra, elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas, trečia, vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą).

Atitinkamai buvo patikslintos ir kelios kitos veiklos rūšys. Verčiantis namų ūkio veikla nebegalima teikti vaikų priežiūros paslaugos, išbraukta statybos baigimo apdaila ir liko tik pastatų valymo po statybos darbai.

Atliekant specialiuosius statybos darbus pagal verslo liudijimą, yra išimtis, kad negalima teikti pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbų.

Tačiau galima teikti neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų, išskyrus nepilnamečius, priežiūros veiklą. Šiuo metu jokių naujų pakeitimų nėra siūloma.

VMI pastebi tendenciją, kad auga gyventojų skaičius, kurie registruoja individualią veiklą pagal šias sritis ir deklaruoja mokėtiną GPM.

Pavyzdžiui, pernai 3529 asmenys baigė verstis pagal verslo liudijimą variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikla. Šia veikla besiverčiančių individualios veiklos vykdytojų padaugėjo maždaug 2,5 tūkst. asmenų, iki 7,5 tūkst. Vis tik bendros deklaruotos pajamos iš automobilių remonto veiklos pernai susitraukė reikšmingai – 44,5 procento.

Pernai iš automobilių remonto deklaruota 33,4 mln., eurų pajamų, maždaug po pusę iš verslo liudijimų ir individualios veiklos, kai prieš metus – 60,3 mln. eurų, verslo liudijimų dalis siekė 49,2 mln. eurų.

Pagal šiuo metu galiojančias nuostatas gyventojas, norėdamas įsigyti verslo liudijimą, VMI turi iš anksto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, kurį nustato savivaldybių tarybos.

Pagal verslo liudijimą gautos pajamos negali viršyti 45 tūkstančių eurų – šią ribą viršijančios pajamos apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos, 5-15 procentų GPM tarifu. VMI primena, kad net ir vykdant veiklą pagal verslo liudijimą ir sumokėjus GPM iš anksto, privaloma kasmet teikti pajamų deklaracijas, net jei per metus nebuvo gauta jokių pajamų.

VMI atrado 17,5 mln. eurų nesumokėtų mokesčių automobilių, statybos srityse

Kontroliuojant mokesčių mokėjimo drausmę, statybos, automobilių remontas ar autodetalių prekyba yra vieni iš VMI prioritetinių kontrolės krypčių ne vienerius metus.

Nuo 2019 m. iki 2021 m. rugsėjo pab., kontroliuojant statybų sektorių buvo atlikti 1452 kontrolės veiksmai, kurių metu nustatyta daugiau nei 9,7 mln. eurų mokesčių ir susijusių sumų, dalijasi VMI Kontrolės departamento vyresnioji patarėja Kristina Jakštienė.

Tuo pat metu kontroliuojant automobilių prekybos ir remonto sektorių buvo atlikti 1483 kontrolės veiksmai, kurių metu nustatyta beveik 7,8 mln. eurų mokesčių ir susijusių sumų.

Statybų sektoriuje dažniausiai nustatoma nedeklaruotų pardavimo pajamų ir pardavimo PVM, įskaitant, kai PVM už įsigyjamas prekes turi sumokėti pirkėjas, nepagrįstai išmokama neapmokestinamų dienpinigių darbuotojams, nepagrįstai išmokama kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą ir kt.

„Taip pat nustatomi nelegalaus darbo, neregistruotos veiklos vykdymo atvejai, buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimai“, – įprastais pažeidimais dalijasi K. Jakštienė.

Tuo metu automobilių remonto sektoriuje buvo nustatoma, kad neapskaitomos automobilių remonto pajamos, remonto metu panaudotų detalių vertė.

Dažniau buvo susiduriama su vykdoma neįregistruota automobilių prekybos veikla, slepiamomis pajamomis neapskaitant automobilių pardavimų, mažinant jų pardavimo kainą, nepagrįstai taikomu 0 proc. PVM tarifu, nepagrįsta PVM atskaita, klastojamomis užsienietiškomis transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartimis, taip vadinamais kauferiais.

VMI atlieka ir savarankiškai dirbančių gyventojų kontrolę.

Per 2020 m. - 2021 m. 9 mėn. buvo atlikti 2,5 tūkst. kontrolės veiksmai, jų metu nustatyti į biudžetą papildomai mokėtini daugiau nei 2,4 mln. eurų.

„Per minėtą laikotarpį už kontrolės veiksmų metu nustatytus nusižengimus surašytas 1,3 tūkst. administracinių nusižengimų protokolų, nustatyti 620 asmenų, neįregistravę veiklos“, – vardija K. Jakštienė.

Dažniausiai nustatomi pažeidimai mažmeninėje prekyboje (34 proc.), taip pat statybų bei variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių asmenų veikloje.

Savarankiškai besiverčiantys gyventojai dažniausiai pažeidžia nustatytas komercinės ar ūkinės veiklos tvarkas, padaro ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimų, buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ar pateikia neteisingą finansinę atskaitomybę.

„VMI, numatydama pagrindines veiklos kryptis, didžiausią dėmesį skiria tuo metu rizikingiausioms veiklos sritims, kurios turi didžiausios įtakos biudžeto pajamoms, jose ir koncentruoja darbo išteklius. Kontrolės veiksmams – mokestiniams tyrimams ir patikrinimams atrenkami mokesčių mokėtojai, kurių rizikingumas įvertinamas kaip didžiausias“, – paaiškina VMI atstovė.

 

delfi.lt
 


 


 


 


 


 


 

Ikona, uždaryti