Pietinės uosto dalies plėtros projektinius pasiūlymus rengs amerikiečiai

Pietinės uosto dalies plėtros projektinius pasiūlymus rengs amerikiečiai
AA

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pasirašė sutartį su tarptautinį konkursą laimėjusia Jungtinėse Amerikos Valstijose registruota įmone "Moffatt & Nichol“. Turinti nemažą patirtį vystant jūrų uostus visame pasaulyje, septyniasdešimt penkerius metus veikianti įmonė rengs projektinius pasiūlymus pietinės Klaipėdos uosto dalies plėtrai.

"Vienas iš iššūkių, su kuriuo šiuo metu susiduria Klaipėdos uostas – teritorijų stoka. Todėl naujų zonų – šiuo atveju pietinės dalies – išvystymas padėtų išlikti uostui konkurencingam ir deramai reaguoti į rinkos pokyčius, pritraukti investuotojų. Naujos teritorijos potencialas neapsiriboja tik uostui būdingos krovos ir sandėliavimo paslaugomis, čia turėtų būti vystomos aukštą pridėtinę vertę uostui ir valstybei generuojančios gamybos, paslaugų sektorių veiklos. Šios sutarties pasirašymas su didelę patirtį turinčia tarptautine įmone yra svarbus žingsnis į priekį“, – teigia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. – Esame už tai, kad konkursuose dalyvautų Lietuvos įmonės, tačiau didesnė konkurencija formuoja ir naujus, pasaulinius standartus, kuria novatoriškas tradicijas“.

Pagal pasirašytą sutartį rangovas įsipareigojo parengti Klaipėdos uosto pietinės dalies išvystymo projektinius pasiūlymus bei teikti konsultavimo paslaugas poveikio aplinkai vertinimo metu.

Atsižvelgdamas į Klaipėdos uosto bendrajame plane numatytą pietinės uosto dalies galimą užstatymą, rangovas turės parengti pietinės uosto dalies maksimalaus galimo išvystymo keturias projektinių pasiūlymų alternatyvas. Rangovui teks įvertinti laivybos kanalo ir kitus parametrus, atsižvelgus į statybos darbų technologiją, gamtines ir eksploatacines sąlygas, numatyti kuo mažesnį sąnašų kaupimąsi ateityje ir kt.

Šioje uosto dalyje ateityje bus formuojama apie 70 ha ploto teritorija, o vientisa krantinės linija turėtų sudaryti maždaug 1 300 metrų. Akvatorijoje turėtų būti įrengtas apie 200 metrų pločio įplaukimo kanalas su maždaug 600 metrų pločio laivų apsisukimo ratu. Naujojo uosto parametrai turėtų būti pritaikomi iki 400 metrų ilgio ir 60 metrų pločio laivams su 15,5 metro grimzle. Projektinius pasiūlymus įmonė rengs atsižvelgdama į visus šiuos parametrus ir reikalavimus.

Numatyta, kad vystant pietinę uosto dalį bus suformuoti pietiniai uosto vartai – jiems galėtų būti panaudotas tam tinkamas uoste iškastas gruntas. Vystant pietinę dalį, joje galėtų atsirasti mažųjų ir pramoginių laivų prieplauka.

Su įmone "Moffatt & Nichol“ pasirašytos sutarties paslaugų kaina – 139 150,00 Eur su PVM. Rangovas įsipareigojo projektinius pasiūlymus parengti per septynis mėnesius. Visas sutarties galiojimo terminas, įskaitant konsultavimo paslaugas poveikio aplinkai vertinimo metu, treji metai. Konkurse iš viso dalyvavo trys įmonės.

Tarptautinė įmonė "Moffatt & Nichol“ turi dešimtmečių projektavimo, planavimo patirtį pasaulio uostuose, dirba su uostų direkcijomis, laivybos kompanijomis, jūrų terminalų operatoriais. Įmonė turi daugiau kaip 40 biurų įvairiose šalyse.

Reklama Ikona, uždaryti