KLASCO išgabeno sukauptą 4019,234 t geležies rūdos krovinį

KLASCO išgabeno sukauptą 4019,234 t geležies rūdos krovinį
AA

Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) informuoja, kad AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) išgabeno laikomą geležies rūdos krovinį. Geležies rūdos krovos veikla galės būti atnaujinta tik tada, kai KLASCO įvykdys AAD privalomajame nurodyme nustatytas sąlygas.

„Dar spalį aplinkosaugininkai, įvertinę situaciją, įteikė privalomąjį nurodymą, kuriuo įpareigojo įmonę sausakrūvio uosto terminale nutraukti palaidos geležies rūdos krovos operacijas. Atidžiai įvertinus visas aplinkybes, įmonei buvo leista išgabenti krovinį, kad būtų pašalintas taršos židinys.

Aplinkosaugininkai nuo gruodžio 17 d. iki sausio 4 d. vykdė neplaninį įmonės patikrinimą, kurio tikslas buvo įvertinti, ar KLASCO sausakrūvio uosto teritorijoje visa palaidos geležies rūda pakrauta ir išgabenta. Šiandien galime patvirtinti – krovinys išgabentas“, – sakė Aplinkos apsaugos departamento direktorius Raimondas Sakalauskas.

Direktoriaus teigimu, krovos ir išgabenimo darbus įmonė vykdė laikydamasi griežtų reikalavimų, AAD Klaipėdos valdybos pareigūnai stebėjo KLASCO oro taršos duomenis, taršos viršijimų nebuvo nustatyta. Taip pat buvo tikrinama, kad gabenant krovinį vėjo stiprumas neviršytų nustatyto 15 m/s greičio. Apie pradedamus darbus KLASCO privalėjo pranešti AAD Klaipėdos valdybai, kad aplinkosaugininkai galėtų užtikrinti kontrolę.

Taip pat įmonė turėjo sudaryti galimybę ir Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA) vykdyti nepertraukiamus aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis matavimus mobiliąja laboratorija tam, kad būtų įsitikinta, jog kietosios dalelės nepatenka į aplinką. Viršijimų taip pat nenustatyta.

Įmonei krovą buvo nurodyta stabdyti gavus AAA planinių už uosto įmonių veiklaviečių ribų nusėdančių kietųjų dalelių kiekio ir sudėties tyrimų pasyviaisiais kaupikliais ataskaitą.  Tyrimus atliko Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas.