Klaipėdos vartotojams šilumos kainos nustatytos su pažeidimais

Klaipėdos vartotojams šilumos kainos nustatytos su pažeidimais
AA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) posėdyje priimtas sprendimas - AB „Klaipėdos energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamosios tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatytos su pažeidimais.

VERT, patikrinusi perskaičiuotas AB „Klaipėdos energija“ šilumos kainų dedamąsias, konstatavo, kad bendrovės valdybos sprendimu nustatytos AB „Klaipėdos energija“ šilumos kainų dedamosios tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams neatitinka Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatų: neteisingai įvertintos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, investicijų grąža (dėl skolinto kapitalo pokyčio ir dėl atliktų investicinių projektų), darbo užmokesčio, elektros energijos, vandens technologinėms reikmėms kainų pokytis.

Skyriaus skaičiavimais, po šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekcinė 2022 m. liepos mėn. šilumos kaina, palyginti su galiojančia kaina, didėja nuo 5,15 ct/kWh iki 5,56 ct/kWh, t. y. 0,41 ct/kWh.

VERT nurodytus šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus bendrovės valdyba turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų. To nepadarius, VERT įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališku sprendimu.

Ikona, uždaryti