Klaipėdos rajono verslininkams – finansinė parama

Klaipėdos rajono verslininkams – finansinė parama
AA

Klaipėdos rajono verslininkai kviečiami teikti prašymus dėl Savivaldybės finansinės paramos skyrimo. Praėjusiais metais patvirtinus naujus nuostatus, šiemet tai daryti bus galima ilgiau – du mėnesius – nuo kovo 1-osios iki gegužės 1 d.

Finansinė parama teikiama tik Klaipėdos rajone registruotoms ir veiklą vykdančioms įmonėms bei fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla. Savivaldybė siekia remti naujai besisteigiančias arba savo veiklą plečiančias įmones bei verslininkus, todėl veikla iki prašymo pateikimo dienos turi būti vykdyta ne ilgiau kaip 5 metus.

Parama skiriama kompensavimo principu – kompensuojama dalis patirtų išlaidų ir vienam pareiškėjui gali būti skiriama ne daugiau nei 3 tūkst. eurų.

Gali būti kompensuojamos šios išlaidos:

 1. Įmonės įregistravimo ir su jos steigimu susijusios išlaidos;
 2. Verslo plano ir (ar) investicinio projekto, ir (ar) paraiškos rengimo išlaidos;
 3. Įrangos ir (ar) darbo priemonių įsigijimo išlaidos;
 4. Interneto svetainių ir (arba) rinkodaros priemonių išlaidos;
 5. Kredito įstaigos suteiktos paskolos palūkanų išlaidos;
 6. Negyvenamųjų patalpų, aikštelių nuomos išlaidos;
 7. Teritorijų planavimo dokumentų ir (arba) techninių projektų, susijusių su verslo kūrimu ar plėtra, parengimo išlaidos;
 8. Gaminių ar teikiamų paslaugų sertifikavimo ar ženklinimo išlaidos;
 9. Dalyvavimo parodose, konferencijose, mugėse bei kvalifikacijos kėlimo mokymuose išlaidos.

Finansinė parama gali būti skiriama pareiškėjams, kurie atitinka ne mažiau kaip 2 prioritetines kryptis:

 • Veiklą vykdo didžiausią nedarbo lygį turinčiose Savivaldybės seniūnijose;
 • Prašymą yra pateikęs pirmą kartą;
 • Ekonominę veiklą pradėjo vykdyti ne anksčiau nei prieš 2 (dvejus) metus;
 • Yra tautinio paveldo produktų kūrėjas, tradicinių amatų meistras turi ekologinį sertifikatą;
 • Darbuotojams moka didesnį vidutinį darbo užmokestį, lyginant su Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamais duomenimis apie vidutinį darbo užmokestį Savivaldybės teritorijoje (su individualiomis įmonėmis);
 • Vykdo socialinį verslą, kuris yra registruotas VšĮ Inovacijų agentūros socialinių verslų registre;
 • Pirmą kartą pradeda verslą;
 • Yra asmuo iki 29 metų amžiaus, atitinkantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 6 punkte apibrėžtą sąvoką;
 • Yra asmuo, vyresnis nei 50 metų;
 • Per paskutinius 18 mėn. nuo prašymo teikimo dienos yra buvęs ilgalaikis bedarbis (asmuo iki 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai ir asmuo nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos).
 • Yra priskiriamas vienai arba kelioms iš šių socialinės atskirties grupių: neįgalieji, pilnametystės sulaukę našlaičiai, auginantys daugiau nei tris vaikus iki 18 m.

Programos nuostatus ir prašymo formą rasite ČIA. Daugiau informacijos teikia Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Virbauskas tel. +370 604 61 392, el. p. mantas.virbauskas@klaipedos-r.lt.

 

Reklama Ikona, uždaryti