„Klaipėdos naftos“ pajamos šiemet augo, uždirbo 5,5 mln. eurų pelno

„Klaipėdos naftos“ pajamos šiemet augo, uždirbo 5,5 mln. eurų pelno
AA

Stabili teikiamų paslaugų paklausa vidaus ir tarptautinėse rinkose bei sėkmingai toliau diversifikuojamas veiklos portfelis padėjo užsitikrinti sėkmingus KN grupės 9 mėnesių veiklos rezultatus. Per 2023 m. tris ketvirčius KN grupė gavo 5,5 mln. eurų grynojo pelno (prieš metus buvo fiksuotas 29 mln. eurų nuostolis), o grupės EBITDA pasiekė 28 mln. eurų (27,2 mln. eurų atitinkamai prieš metus).
 

Šių metų sausio-rugsėjo mėnesiais KN grupės pajamos buvo 13 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus: šiemet KN grupė uždirbo 63,6 mln. eurų pajamų, kai prieš metus grupės pajamos buvo 56,5 mln. eurų. Grupės koreguotas grynasis pelnas per 2023 m. devynis mėnesius siekia 6,2 mln. eurų (prieš metus buvo 6,3 mln. eurų).
 
„Anksčiau atlikti prisitaikymo prie pasikeitusios rinkos veiksmai, orientacija į veiklos efektyvumą ir gebėjimas reaguoti į klientų poreikių pokyčius užtikrina stabilų mūsų veiklos rezultatą. Rinkose – Europoje ir pasaulyje – stebime didėjančią skystųjų energijos produktų paklausą. Tai prisideda prie aukšto naftos perdirbimo gamyklų veiklos lygio, o mums sudaro palankias sąlygas išlaikyti stabilius krovinių srautus. Žvelgiant regiono lygiu, mūsų veiklos rezultatams įtakos turi ir aukštumose besilaikantis Klaipėdos SGD infrastruktūros panaudojimo lygis, ir tarptautinės SGD veiklos grąža“, - sako KN generalinis direktorius Darius Šilenskis.

Skystųjų energijos produktų terminalų veiklos rezultatams daugiausiai įtakos turėjo vidaus rinkoje išaugęs naftos produktų – visų pirma dyzelino ir benzino – poreikis, taip pat stabili biodegalų paklausa. Reikšmingai augo ir autocisternų krova – šios veiklos apimtys, lyginant su laikotarpiu prieš metus, augo 10 procentų. Taip pat, KN grupė tęsė Ukrainos poreikiams skirto dyzelino krovą ir saugojimą, efektyviai įdarbindama išsinuomotą Marijampolės terminalo infrastruktūrą. Sėkmingai diversifikuotas veiklos portfelis lėmė, kad skystųjų energijos produktų segmento EBITDA per šių metų devynis mėnesius buvo 8,3 mln. eurų arba 37 proc. didesnė nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus.
 
Klaipėdos SGD terminalas ir toliau išlaikė aukštą užimtumo lygį, lyginant su kitais tokio tipo terminalais Europoje. Per 9 šių metų mėnesius Klaipėdos SGDT terminale išdujinta ir perkrauta 26,5 TWh gamtinių dujų – tai yra, 16 proc. daugiau nei atitinkamai prieš metus. 2022 m. įtvirtinus kaštais grįstą SGD terminalo kainodarą ir paskirsčius pajėgumus ilgajam laikotarpiui, šiemet apie pusę pajamų Klaipėdos SGD terminalas  surenka iš klientų užsienyje.
 
Per šių metų devynis mėnesius, komercinės SGD veiklos segmento pajamos buvo daugiau nei trečdaliu (35 proc.) didesnės, lyginant su 2022 m. 9 mėn. rezultatu. Prie komercinės SGD veiklos rezultato reikšmingai prisideda teikiamos paslaugos SGD terminalams Brazilijoje, Vokietijoje ir konsultacijų klientams Italijoje.

„Šalia verslo rezultatų, keliame sau ir veiklos meistriškumo bei tvarumo tikslus, kurie įtvirtinti ilgalaikėje mūsų veiklos strategijoje. Daug dėmesio skiriame iniciatyvoms, užtikrinančioms emisijų kontrolę, kadangi turime ambicingą tikslą sumažinti tiesioginės veiklos emisijas iki 2030 m. bent 30 procentų.  Lyginant su 2022 m., šiemet skystųjų energijos produktų terminaluose emisijos mažėjo 9 procentais. Taip pat orientuojamės į visapusišką veiklos saugumą, tad džiaugiamės, kad esame pasiekę daugiau nei 250 dienų be nelaimingų atsitikimų rodiklį. Veiklos meistriškumas, tvarumas, darbų sauga ir ateityje užims itin reikšmingą vietą KN darbotvarkėje“, – sako KN vadovas.

Ikona, uždaryti