„Klaipėdos nafta“ uždirbo beveik dvigubai daugiau

„Klaipėdos nafta“ uždirbo beveik dvigubai daugiau
AA

Aukšta KN valdomų terminalų paslaugų paklausa lėmė pelningą pirmąjį metų ketvirtį: 2023 m. sausio-kovo mėn. KN įmonių grupė gavo 6,6 mln. eurų grynojo pelno, kai prieš metus atitinkamai fiksuotas 2,8 mln. eurų nuostolis. Ataskaitiniu laikotarpiu KN grupės uždirbtas pelnas prieš mokesčius, palūkanų mokėjimą, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) siekia 9,8 mln. eurų ir yra 17 proc. didesnis nei 2022 m. I ketvirtį (8,4 mln. eurų).

Klaipėdos SGD terminalo užimtumas viršijo Europos SGD terminalų užimtumo vidurkį: per pirmąjį ketvirtį SGD terminalas išdujino ir perkrovė 9 TWh gamtinių dujų arba 145 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir atitinkamai uždirbo 12,7 mln. eurų pajamų.

Prie augusių KN grupės pajamų komercinės SGD veiklos segmente prisidėjo ir tarptautiniai SGD verslo vystymo projektai Brazilijoje, Italijoje ir Vokietijoje. 
 
„Sėkmingą pirmąjį ketvirtį KN grupei lėmė besilaikanti stabili aukšta mūsų terminalų paslaugų paklausa, augančios pajamos komercinės veiklos segmente bei efektyviai valdomos veiklos sąnaudos. Taip pat šį laikotarpį pripažinta teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka, turėjusi reikšmingos įtakos pirmojo ketvirčio grynajam pelnui“, – komentuoja KN finansų direktorius Mindaugas Kvekšas
 

KN grupės koreguotas grynasis pelnas 2023 m. I ketvirtį siekia 2,6 mln. eurų (2022 m. I ketv. – 1,4 mln. eurų). Atitinkamai grupės koreguota nuosavo kapitalo grąža (ROE), apskaičiuota įtraukiant paskutinių 12 mėn. rezultatą, šiemet siekia 7 procentus.
 
2023 m. sausio-kovo mėn. KN grupė uždirbo 22,2 mln. eurų arba 24 proc. daugiau pajamų nei prieš metus, kai pajamos siekė 17,9 mln. eurų. Grupės pajamos šiemet augo visuose jos veiklos segmentuose: aukšta naftos produktų krovos ir saugojimo paslaugų paklausa 2023 m. I ketvirtį lėmė 22 proc. didesnes KN naftos segmento pajamas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2022 metais.

Kaip ir buvo skelbta, 2023 m. KN grupė atnaujina ilgalaikę strategija, kuri apims 2023-2050 m. laikotarpį. Naujoji KN strategija bus parengta iki 2023 m. pirmojo pusmečio pabaigos.