Klaipėdos mieste iškils nauji namai beglobiams jaunuoliams

Klaipėdos mieste iškils nauji namai beglobiams jaunuoliams
AA
Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitetas vienbalsiai pritarė sprendimui iš valstybės perimti valdyti, naudoti ir patikėjimo teise disponuoti šešis žemės sklypus.
Šie sklypai bus skirti savivaldybių funkcijoms vykdyti: keturi sklypai numatomi parkams ir bendrojo naudojimo želdynams eksploatuoti, o du žemės sklypai gyvenamiesiems namams statyti.
Žemės sklypuose esančiuose adresu Laukininkų g. 32A ir Markučių g. 4, numatoma statyti grupinius gyvenimo namus jaunuoliams, turintiems psichinę negalią, kurie užaugę išeina iš vaikų globos namų.
Grupiniai gyvenimo namai tai trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, kurioje bendruomenėje atskirose patalpose namų aplinkoje gyvena iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų.
Už šiuos sklypus miesto savivaldybė  gaus valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją valstybinei funkcijai įgyvendinti.
Ikona, uždaryti