Elektros tiekėjai iki 15% sumažino fiksuotų planų tarifus

Elektros tiekėjai iki 15% sumažino fiksuotų planų tarifus
AA

Šią savaitę nepriklausomi elektros energijos tiekėjai siūlomų planų su fiksuota elektros energijos kaina 1 kWh kainas, palyginti su praėjusia savaite, sumažino 3–15 procentų.

Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, buitiniams vartotojams šiuo metu siūlomi du nepriklausomų tiekėjų planai su fiksuotu tarifu, mažesniu už valstybės nustatytą kompensavimo žemutinę ribą, kuri 2023 m. pirmajam pusmečiui yra 0,28 Eur/kWh.
 

Vienas iš nepriklausomų elektros tiekėjų „Elektrum Lietuva“ nuo šios savaitės buitiniams vartotojams siūlo 6 mėnesiams fiksuotos kainos planus, kurių 1 kWh kaina yra 0,259 Eur/kWh, t. y. mažiau už valstybės nustatytą kompensavimo žemutinę ribą. Šis nepriklausomas tiekėjas vartotojams taip pat siūlo 36 mėnesių kainos fiksavimą, pasilikdamas sau galimybę kas 6 mėnesius peržiūrėti kainas (siūlomas elektros tiekimo tarifas – 0,278 Eur/kWh).

„Ignitis“ taip pat pranešė apie tarifų mažinimą: daliai savo klientų šis tiekėjas pritaikys vienkartinę nuolaidą sąskaitoms už sausį. Pasak tiekėjo, ši kainos nuolaida bus taikoma tiems vartotojams, kurių užfiksuotas elektros tiekimo tarifas yra didesnis nei 0,49 Eur/kWh. Pritaikius nuolaidą, vartotojai sausį už elektrą nemokės daugiau, nei ši kainos riba. Įmonės teigimu, tai aktualiausia tiems jos klientams, kurių sutartyse užfiksuota didesnė 1 kWh elektros kaina, nei valstybės kompensuojamas aukščiausias tarifas (0,565 ct/kWh). Dėl šios vienkartinės tiekėjo taikomos nuolaidos maždaug 13 000 buitinių vartotojų už elektrą mokama suma sumažės, taip pat reikės mažiau valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už elektrą mokėti.

Tiekėjų sprendimui mažinti tarifus daro įtaką 2023 m. pradžioje biržoje mažėjusios elektros kainos. Vidutinė 1 kWh elektros energijos kaina Nord Pool biržoje pirmąsias tris sausio savaites siekė 0,093 Eur/kWh be PVM. Sausio 1–24 d. vidutinė šios biržos 1 kWh kaina yra 0,097 Eur/kWh. Palyginimui, 2022 m. gruodžio mėnesį vidutinė 1 kWh kaina Nord Pool biržoje siekė 0,264 Eur/kWh be PVM.

Šiuo metu 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo planus siūlo vienas tiekėjas – „Ignitis“; 36 mėn. kainos fiksavimo laikotarpio planus siūlė 3 tiekėjai, tačiau šiais metais „Ignitis“ tokio plano nebesiūlo; 84 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpio planus siūlo vienas tiekėjas – „Enefit“.

Reaguodami į elektros kainos pokyčius biržoje, šią savaitę nepriklausomi elektros energijos tiekėjai siūlomų planų su fiksuota elektros energijos kaina 1 kWh kainas, palyginti su praėjusia savaite, sumažino 3–15 procentais.

Šią savaitę, palyginti su praėjusia savaite, kainas sumažino:

  • „Ignitis“ – vidutiniškai 8 proc. (vidutiniškai 0,03 Eur/kWh);

  • „Elektrum Lietuva“ – 15 proc. (vidutiniškai 0,05 Eur/kWh);
  • „Enefit“ – 3 proc. (vidutiniškai 0,01 Eur/kWh).

Vidutinė planų su fiksuota elektros energijos kaina (24 mėn. ir 36 mėn.) 1 kWh kaina sudarė 0,31 Eur/kWh.

Lyginant su praėjusių metų gruodžio pabaigos kainomis, šių metų sausį visi nepriklausomi tiekėjai rekordiškai sumažino vartotojams siūlomų planų su fiksuota elektros energijos kaina 1 kWh kainas:

  • „Ignitis“ kainas sumažino 31 proc. (vidutiniškai 0,13 Eur/kWh);
  • „Elektrum Lietuva“ – 21 proc. (vidutiniškai 0,08 Eur/kWh);
  • „Enefit“ – 17 proc. (vidutiniškai 0,07 Eur/kWh).

 

Sausio mėnesį, palyginti su gruodžiu, garantinio tiekimo kaina (vienos ir dviejų laiko zonų) vidutiniškai padidėjo 8,6 proc. (nuo 0,38–0,42 Eur/kWh iki 0,42–0,46 Eur/kWh). Garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama ir kinta kiekvieną mėnesį.

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą. Kainos nurodomos be valstybės taikomų kompensacijų (2022 m. – iki 0,09 Eur/kWh, 2023 m. – iki 0,285 Eur/kWh). Apskaičiuojant prognozuojamas mėnesio sąskaitas, daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo taikymo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50 proc.) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50 proc.) – nakties metu.

Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas. Apskaičiuojant, nurodomos planų su 36 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (2022 m. – iki 0,09 Eur/kWh, 2023 m. – iki 0,285 Eur/kWh), papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.).

Kadangi tiekėjai planų su nefiksuota elektros energijos kaina 1 kWh kainas nurodo apskaičiuotas taikant skirtingo laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, pateikiamos 1 kWh kainos yra perskaičiuotos ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 m. gruodžio vidutinė kaina – 0,264 Eur/kWh be PVM) apskaičiuotas 1 kWh kainas.