Aplinkosaugininkai įpareigojo KLASCO stabdyti geležies rūdos krovimą

Aplinkosaugininkai įpareigojo KLASCO stabdyti geležies rūdos krovimą
AA

Aplinkos apsaugos departamentas įteikė Privalomąjį nurodymą AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai“ (KLASCO), kuriuo įpareigojo įmonę Sausakrūvio uosto terminale (N. Uosto g. 23, Klaipėda) nutraukti palaidos geležies rūdos krovos operacijas. 

Sprendimas priimtas gavus iš Aplinkos apsaugos agentūros planinius už uosto įmonių veiklaviečių ribų nusėdančių kietųjų dalelių kiekio ir sudėties tyrimų pasyviaisiais kaupikliais ataskaitą. Tyrimai buvo atliekami įgyvendinant Seimo 2020 m. sausį priimtų įstatymų nuostatas ir reaguojant į daugkartinius Klaipėdos miesto gyventojų skundus. Tyrimus atliko Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas.

Tyrimų ataskaitoje buvo įvertinti ir KLASCO sausakrūvio uosto terminalo (N. Uosto g. 23, Klaipėda) teritorijoje bei už jos veiklavietės ribų nusėdusių kietųjų dalelių kiekiai ir jų elementinė sudėtis. Pateiktos išvados atsižvelgiant į tyrimų metu išdėstytų pasyviųjų kaupiklių iškritų tyrimų rezultatus, kur kaupikliai buvo išdėstyti trimis radiusiais nuo KLASCO geležies rūdos krovos ir sandėliavimo vietos krantinėse: pirmas spindulys - 250 m (tyrimo vieta Nr. 1), antras – 400 m (tyrimo vietos Nr. 2, 3, 4, 5) ir trečias – 650 m (tyrimo vietos Nr. 6, 7, 8). Atsižvelgiant į tyrimo ataskaitos išvadas, konstatuota, kad KLASCO kraunami birūs kroviniai patenka už vykdomos ūkinės veiklos teritorijos ribų ir aptinkami šalia esančių statinių, jų dalių paviršių. Tyrimas atskleidė ir pažeidimo mastą – kai kuriose iš tirtų teritorijų net apie pusę visų iškritų sudaro būtent šios įmonės krovinio dalelės.

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdyba šiandien ūkio subjektui įteikė privalomąjį nurodymą nuo 2021-10-20 sausakrūvio uosto terminale, N. Uosto g. 23, Klaipėda, nutraukti palaidos geležies rūdos krovos operacijas. Geležies rūdos krovos veikla pilna apimtimi galės būti atnaujinta, tik kai bus įvykdytos privalomajame nurodyme nustatytos sąlygos. Šis privalomasis nurodymas per 10 darbo dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka.

Ikona, uždaryti