Grįžti į naujienas

Baigtas tyrimas: Kuršių marias ties Smiltynės perkėla teršė dvi įmonės

#Verslas
Baigtas tyrimas: Kuršių marias ties Smiltynės perkėla teršė dvi įmonės
Data
Autorius
Kategorija
Verslas
Žymos
KLAIPĖDOS ENERGIJA | KLAIPĖDOS VANDUO | KLAIPĖDOS TARŠA
Dalintis
Facebook | El.paštu

Baigtas tyrimas dėl vasario 2 d. užfiksuotos taršos Kuršių mariose ties Smiltynės perkėla.

AB „Klaipėdos vanduo“ ir AB „Klaipėdos energija“ veikloje rasta pažedimų, už kuriuos jiems priskirtos baudos.

AB „Klaipėdos energija“ katilinės gamybinės nuotekos per AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus į Kuršių marias buvo išleistos be apskaitos ir kontrolės, neturint tinklų operatoriaus sutikimo. Šiais veiksmais buvo pažeisti aplinkosauginių teisės aktų reikalavimai, dėl padaryto pažeidimo įmonės atsakingam asmeniui bus taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 268 str. 5 d. (nuo 150 iki 300 eurų). Taip pat apie nustatytą pažeidimą bus informuotas AB „Klaipėdos vanduo“, kuri yra atsakinga už Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimą.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo nuostatomis, AB „Klaipėdos energija“ bus pateikta atlyginti aplinkai padarytą žalą, kuri bus apskaičiuota patikslinus duomenis apie ūkio subjekto vykdytų operacijų metu (vandens išleidimo iš sistemos, plovimo metu sunaudoto vandens kiekis) išleistų nuotekų kiekį, kuris preliminariai yra nuo 100 m3 iki 300 m3.

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento pažeidimas nustatytas ir bendrovėje „Klaipėdos vanduo“. Įmonės atsakingam asmeniui bus taikoma administracinė atsakomybė pagal ANK 246 str. 1 d. (nuo 170 iki 1170  eurų.)

Pagal AB „Klaipėdos energija“ patikrinimo metu pateiktus paaiškinimus ir įmonės operatyvinio žurnalo duomenis buvo nustatyta, kad katilinės eksploatavimo metu vasario 2 d. buvo atliekami vandens šildymo katilo plovimo darbai, kurių metu termofikacinis vanduo kartu su rūsio grindų nuosėdomis per AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus pateko į Kuršių marias. 

Ištyrus iš katilų skyriaus rūsio paimtus mėginius nustatyta, kad nuosėdose vyravo silicio ir geležies oksidai. Atliktais laboratoriniais tyrimais įrodyta, kad nuplautos nuosėdos, kuriose vyrauja smėlio ir geležies oksidai, turėjo įtakos į Kuršių marias patekusių teršalų gelsvai spalvai, taip pat termofikacinio vandenio paruošimui naudojamas natrio chloridas, o šių teršalų buvo nustatyta ir Kuršių marių vandens mėginyje ties išleistuvu Nr. 4.

Aplinkos apsaugos departamentas ir toliau stebės Kuršių marių būklę.  

Departamentas prašė Aplinkos apsaugos agentūros periodiškai vieną kartą per savaitę šioje vietoje atlikti pakartotinius Kuršių marių vandens tyrimus, nes Aplinkos apsaugos agentūra, ištyrusi taršos metu paimtą Kuršių marių vandens ties Smiltynės perkėla mėginį, nustatė, kad visų ištirtų medžiagų, išskyrus chloridus, koncentracijos viršijo siektinas geros vandens telkinio būklės vertes.