275 mln. eurų garantija Klaipėdos SGD terminalo ilgalaikės veiklos įgyvendinimui

275 mln. eurų garantija Klaipėdos SGD terminalo ilgalaikės veiklos įgyvendinimui
AA
Šiandien Seimas pritarė 275 mln. eurų vertės valstybės garantijų suteikimui Šiaurės investicijų banko ir Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo operatorės AB „Klaipėdos nafta“ paskolų sutartims, skirtoms SGD laivui–saugyklai įsigyti ir SGD terminalo išlaikymo sąnaudoms restruktūrizuoti.
„Džiaugiuosi, kad Seimas pritarė strategiškai svarbiam ir ekonomiškai naudingam sprendimui. Tai leis nuo naujų metų mažinti dujų kainą ir gyventojams, ir verslui. Kartu Lietuva ilgalaikėje perspektyvoje užsitikrins energetinį saugumą, savarankiškumą ir galimybę pirkti dujas pasaulinėse rinkose iš ten, kur siūloma mažiausia kaina“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Seimo suteikta valstybės garantija sudaro galimybes skolintis iš Šiaurės investicijų banko, tokiu būdu užsitikrinamas finansavimas mažiausiomis sąnaudomis. Skaičiuojama, kad šis sprendimas iki 2044 metų leis sutaupyti apie 50 mln. eurų skolinimosi išlaidoms, lyginant su skolinimosi sąlygomis, kurias siūlo komerciniai bankai.
Seimui pritarus valstybės garantijai nuo 2020 m. Klaipėdos SGD terminalo operatoriaus sąnaudos mažės beveik 27 mln. eurų – nuo 62 iki 36 mln. eurų. Kitais metais gamtinių dujos kainos gyventojams mažės vidutiniškai apie 18 proc., šio sprendimo įtaka kainų mažėjimui yra apie 4 proc.
Šie metai Klaipėdos SGD terminalui yra rekordiniai ir patys geriausi per visą terminalo veiklos istoriją – per terminalą patiekta apie 18,5 TWh gamtinių dujų, jau šiuo metu 2020 metams užsakyti  Klaipėdos SGD terminalo pajėgumai importuoti apie 19 TWh gamtinių dujų.
Augant SGD paklausai transporto, laivybos, pramonės sektoriuose, Klaipėdos SGD terminalas yra tarp efektyviausiai veikiančių terminalų Europoje. Klaipėdos SGD terminalas – vienintelis toks terminalas Baltijos šalyse, jau dabar yra vis intensyviau naudojamas Latvijos ir Estijos dujų tiekėjų. Regione tiesiamos dujotiekių jungtys, vykstantys dujų rinkų sujungimo procesai atvers prieigą prie Klaipėdos SGD terminalo Suomijos, Lenkijos, Ukrainos rinkų dalyviams.
Nuo 2020 m. sausio 1 pradės veikti dujotiekių jungtis tarp Estijos ir Suomijos „Balticconnector“. Atverta Suomijos dujų rinka turės teigiamą poveikį visos regiono rinkos konkurencingumui ir plėtrai. Didesnis Klaipėdos SGD terminalo pajėgumų komercinis panaudojimas regione leis mažinti Lietuvos gamtinių dujų vartotojų mokamą saugumo dedamąją.
Svarbus vaidmuo SGD tenka ir pereinant prie klimatui neutralios ekonomikos iki 2050 m. Europos Komisijos vertinimu, tai yra ekonomiškai geriausia kuro rūšis pereinamuoju laikotarpiu prie žaliosios energetikos. 
ES Energetikos Sąjungos tikslas, kad kiekviena valstybė turėtų tris alternatyvius gamtinių dujų tiekimo šaltinius energetiniam saugumui ir konkurencingumui užtikrinti. Lietuva tris šaltinius turės pradėjus veikti GIPL dujotiekiui tarp Lietuvos ir Lenkijos.
Seimui pritarus šiai garantijai yra kryptingai ir nuosekliai įgyvendinamas 2017 m. pradžioje Vyriausybės programos priemonių plane užsibrėžtas tikslas – priimti sprendimai dėl ilgalaikio SGD terminalo veiklos užtikrinimo ir sumažinti SGD terminalo metinius išlaikymo kaštus. 2018 metais Seimo patvirtina Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija ir Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas numato ilgalaikę Klaipėdos SGD terminalo veiklą iki 2044 m. pab.
Ikona, uždaryti