Privačiuose Klaipėdos darželiuose ugdomų vaikų tėvams savivaldybės siurprizas - apsunkinta kompensacijos tvarka

Privačiuose Klaipėdos darželiuose ugdomų vaikų tėvams savivaldybės siurprizas - apsunkinta kompensacijos tvarka
AA

Į privačias Klaipėdos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas savo vaikus leidžiančios šeimos naujuosius mokslo metus pasitiko su didžiuliu nerimu.

Nuo rugsėjo pirmosios Klaipėdoje įsigaliojo privataus darželio mokesčio kompensavimo tvarkos pokytis, nurodantis, kad nuo šiol už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose bus kompensuojama tik tuo atveju, jei abu tėvai ar vieniši tėvai (globėjai) yra registruoti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje ir vaikas ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius yra įregistruotas į eilę patekti į savivaldybės įsteigtas biudžetines švietimo įstaigas, bet į jas nepatenka.

 

Iki šiol kompensaciją buvo galima gauti, jei nors vienas iš tėvų buvo registruotas savivaldybės teritorijoje.

Kompensacija siekia 100 eurų tėvų (globėjų) mokamo mėnesinio mokesčio kiekvienam vaikui, ugdomam nevalstybinėje švietimo įstaigoje.

Tokia savotiška bausmė šeimoms, negalėjusioms įsikurti miesto ribose, Klaipėdos miesto savivaldybei nepasirodė neteisinga.

Naujoji tvarka ypatingai nepalanki iš užsienio grįžusioms šeimoms, kurios negali registruoti gyvenamosios vietos iš anksto ir išlaukti atitinkamai nurodytą terminą valstybinių darželių eilėse. Joms tiesiog užkertamas kelias gauti kompensaciją.

Taip pat tai nesprendžia ilgametės šiaurinės miesto dalies darželių trūkumo problemos. Panašu, kad savivaldybė užsimojo pildyti savo kišenę, o ne gerinti šeimų gerovę.

Šį pokytį miesto taryba priėmė 2020m. gruodį. Klausimas taip pat buvo svarstytas dvejuose komitetuose: kultūros, švietimo ir sporto bei finansų ir ekonomikos, tačiau nė vienas iš jų pastabų pakeitimui neturėjo.  

Praeitais metais vykusio tarybos posėdžio metu, Klaipėdos miesto savivaldybės planavimo ir analizės skyriaus vedėja Jolanta Ciplienė teigė, kad šio pokyčio imtasi siekiant į miesto biudžetą surinkti daugiau mokesčių, kadangi pajamų mokestis atitenka tai savivaldybei, kurioje gyventojai yra priregistruoti.

Paklausta, ar naujoji tvarka nediskriminuoja, Jolanta Ciplienė negalėjo atsakyti, tik teigė, kad jei toks scenarijus nutiktų, pavyzdžiui, iš užsienio grįžusiai šeimai reiktų kreiptis į specialią savivaldybės komisiją, kuri turėtų ieškoti kelių, kaip rasti kažkokį kompromisą.

Klaipėdos savivaldybei šio klausimo svarstymas su nevyriausybinėmis organizacijomis taip pat pasirodė keliantis per daug nepatogumų, todėl buvo nuspręsta to tiesiog nedaryti. Kaip priežastį J. Ciplienė nurodė karantininį laikotarpį.

Klaipėdoje veikiančio privataus darželio Všį „Pasakėlė“ atstovė Sonata Mockuvienė teigia, kad privačios įstaigos lygiai taip pat kaip ir tėveliai yra sunerimę dėl pasikeitusios tvarkos.

Pasak S. Mockuvienės nauja tvarka visiškai neišsprendė problemos, nes vietų skaičius valdiškose ugdymo įstaigose nuo tokio sprendimo nepadidėjo.

„Savivaldybės argumentas, kad biudžete trūksta lėšų - ir taip planuojama sutaupyti, skamba mažų mažiausiai kaip pasityčiojimas iš Klaipėdiečių šeimų. Kai kurios šeimos, turėdamos galimybę nedelsiant pakeitė registracijos vietas į rajoną, dar kitos šeimos net ir visiškai atsisakė privačių darželių, nes mokėti pilną sumą, šeimoms yra tiesiog nebepakeliama našta. Todėl vaikai leidžia laiką namuose, prižiūrimi senelių, auklių ar dar kitų asmenų - taip negaudami kokybiško ugdymo ir priežiūros pagal savo amžiaus grupę“, - teigė Všį „Pasakėlė“ atstovė.

S. Mockuvienė įsitikinusi, kad savivaldybė sukūrė dirbtines kliūtis siekdama ženkliai sumažinti kompensaciją gaunančių skaičių.

„Savivaldybės pasakymas, kad turime vietų kitame miesto gale - skamba pašaipiai. Taip pat kaip mes jiems pasiūlytume važinėti kasdien į darbą pro Panevėžį“, - teigė S. Mockuvienė.

Įsigaliojus naujai tvarkai privatiems darželiams tampa sunkiau valdyti grupių srautus. Privatų ugdymą lankančios, bet negaunančios kompensacijos šeimos liks valstybinių darželių eilėse taip jas dar labiau prailgindamos, o dėl finansinių priežasčių, nors ir pilnai patenkintos privataus ugdymo kokybe, gavus vietą jos galiausiai bus priverstos keisti darželį į valstybinį.

Pati savivaldybė šiuo metu negali nurodyti, kokia dalimi šis pakeitimas papildys, jei išvis, miesto biudžetą.

 

Reklama Ikona, uždaryti