Teismas pripažino Klaipėdos poliklinikos vyr. gydytoją pažeidus viešuosius ir privačius interesus

Teismas pripažino Klaipėdos poliklinikos vyr. gydytoją pažeidus viešuosius ir privačius interesus
AA

Vilniaus apygardos teismas atmetė Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiosios gydytojos Loretos Venckienės skundą, kuriuo ji prašė panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą ir nutraukti tyrimą, ir pripažino moterį pažeidus viešuosius ir privačius interesus.

 

Skundžiamu sprendimu pripažinta, kad pareiškėja, būdama Klaipėdos miesto poliklinikos (Poliklinika) vyriausiąja  gydytoja, priėmusi įmonės, su kuria Poliklinika buvo sudariusi sutartis, 2020 m. gruodžio 23 d. pirktas prekybos centro „Akropolis“ dovanų korteles, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Įstatymas) nuostatas, draudžiančias priimti dovanas, jeigu jos susijusios su tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

Pareiškėja skunde nurodė, kad per kratą rastas dovanų korteles ji pati pirko šeimos nariams ir to, kad jas įsigijo iš UAB „Limeta“, nežinojo.  Be to,  įsigydama šias korteles neturėjo jokio asmeninio suinteresuotumo, nes viešieji pirkimai, kuriuos laimėjo UAB „Limeta“ ir kuriuos organizavo jos vadovaujama Poliklinika, jau buvo pasibaigę, šie konkursai nebuvo apskųsti nei Viešųjų pirkimų tarnybai, nei teismui. Taigi nebuvo jokio interesų konflikto.

Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, konstatavo, kad pareiškėja įrodymų, paneigiančių Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendime nustatytas faktines aplinkybes ir jomis remiantis padarytas išvadas, teismui nepateikė. Pareiškėjos skunde nurodyti argumentai dėl dovanų kortelių įsigijimo aplinkybių yra ne tik nelogiški, bet ir prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Pažymėta, kad pareiškėja gautų dovanų – dovanų kortelių – nedeklaravo, jų neatsisakė ir negrąžino, kol jos nebuvo paimtos prievarta.

Taigi teismas konstatavo, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pagrįstai pripažino, jog pareiškėja pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir  13 straipsnio 1 dalies nuostatas.