Mirė ilgametis Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytojas

Mirė ilgametis Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytojas
AA

Liepos 9 d. Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, po sunkios ligos, užgeso gydytojo Petro Bružo gyvybė, apie netektį sekmadienį pranešė Respublikinės Klaipėdos ligoninės administracija. 

Respublikinės Klaipėdos ligoninės administracija ir Ortopedijos traumatologijos skyriaus darbuotojai skaudžiai išgyvena kolegos netektį.

"Keturis dešimtmečius gydytojas dirbo Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, visas jėgas ir žinias skirdamas pacientams.

Gydytojas P. Bružas gimė 1949 m. Pryšmančių kaime, Kretingos rajone. Baigęs tuometį Kauno Medicinos institutą gydytojo, karjerą pradėjo Kretingos ligoninėje, kur greitai tapo gerbiamu ir mylimu chirurgu visame Kretingos rajone. Gydytojas domėjosi ir traumatologija.

 

Pastebėjus išskirtinius organizacinius P. Bružo gabumus, po kelerių metų jis buvo perkeltas dirbti į Klaipėdos miesto (dabartinė universitetinė) ligoninę. Jam buvo patikėtos ne tik III-čios (dabar miesto) poliklinikos vyr. gydytojo pareigos, P. Bružas buvo atsakingas ir už III-čios poliklinikos statybų organizavimą. Kartu gydytojas dirbo ir ortopedu-traumatologu.

Nuo 1992 metų gyd. P. Bružas tapo Respublikinės Klaipėdos ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoju chirurgijai, o vėliau (iki gyvenimo pabaigos) dirbo vyr. ordinatoriumi - ortopedu traumatologu Ortopedijos traumatologijos skyriuje.

Gydymo įstaigoje medikas buvo pripažintas puikiu organizatoriumi, profesionaliu drąsiu gydytoju, sugebančiu laiku priimti tinkamus sprendimus.

Gydytojas P. Bružas nuolat kėlė kvalifikaciją, įgūdžius tobulino Charkovo, Leningrado gydytojų tobulinimosi institutuose. Jis taip pat buvo tarptautinės ortopedų traumatologų konferencijos Nidoje bei suvažiavimo Klaipėdoje vienas iš organizatorių, dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose kongresuose, konferencijose.

Nesuklysime teigdami, kad Respublikinės Klaipėdos ligoninės Ortopedijos traumatologijos skyrius, operacinė gydytojui P. Bružui buvo lyg antroji jo šeima, vaikai, anūkai, kūnas ir siela. Nebuvo atvejo, kad gydytojas neatvyktų į ligoninę padėti spręsti iškilusių probleminių gydymo klausimų, į pagalbą kolegoms P. Bružas skubėdavo bet kuriuo paros. Dėl nuoširdumo, gerumo, atsidavimo profesijai P. Bružas buvo vertinamas ir kolegų, ir pacientų.

Atsakomybė, filosofiškas požiūris į gyvenimą, subtilus humoro jausmas, laisvalaikio pomėgiai padėjo medikui ilgai išlikti žvaliam ir energingam. P. Bružas domėjosi menu, mėgo keliauti, buvo aktyvus medikų klubo narys, Lietuvos ir Klaipėdos krašto Ortopedų traumatologų draugijų narys. Už gerą darbą ir visuomeninę veiklą gydytojas yra gavęs ne vieną Klaipėdos miesto vadovų bei Klaipėdos ligoninių padėkas ir garbės raštus.

Daugelis žinojo apie Petro pomėgį tapyti ir gėrėjosi puikiais jo darbais. Gydytojo nutapytas originalus plaštakos chirurgijos atlasas pasitarnavo ne vienam jaunam kolegai, tačiau jis taip ir liko tik eskizuose…

P. Bružas su žmona Birute, taip pat medike, užaugino puikią dukrą, kuri pasirinko tėvų profesiją.

Gydytojo P. Bružo netektis - didžiulė, palietusi ne tik artimuosius, kolegas, bet ir pacientus, kuriuos gydytojas gydė iki pat paskutinės akimirkos, kol tik galėjo, kol jo nepalaužė liga.

Nuoširdžiai užjaučiame netektį išgyvenančius gydytojo Petro Bružo artimuosius, kolegas.

Atsisveikinti su velioniu bus galima Šv. Juozapo laidojimo namuose, nuo pirmadienio 14 val. iki antradienio 13 val., kur bus pašarvota urna su gydytojo palaikais.

Pirmadienį 18 val. bus laikomos mišios", - rašoma ligoninės Facebook paskyroje.