Klaipėdos vaikų ligoninė gydymo paslaugas teikia saugiau

Klaipėdos vaikų ligoninė gydymo paslaugas teikia saugiau
AA

Klaipėdos vaikų ligoninės istorinis pastatas toliau sėkmingai pritaikomas šių laikų medicinos paslaugoms teikti.

Etapas po etapo ligoninė gerina asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę atlikdama patalpų ir infrastruktūros atnaujinimo darbus.

klaipėdos vaikų ligoninė

Ypač didelį dėmesį Klaipėdos vaikų ligoninė skiria pažeidžiamoms gyventojų grupėms (vaikams, vaikams su negalia), todėl prašė ir, sulaukusi teigiamo Klaipėdos savivaldybės politikų sprendimo, gavo papildomų lėšų įrengti nuovažai prie VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės centrinio įėjimo, pro kurį patenkama į Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus pacientų priėmimo padalinio traumatologijos punktą. Įrengus nuovažą pastato įėjimas pritaikytas judėti tėvams su mažų vaikų vežimėliais, vaikams su negalia.

Dalininko – Klaipėdos savivaldybės – įnašo lėšomis 2021 m. buvo pradėtas ir svarbus ligoninės pastato pirmo aukšto sienų ir lubų remontas. Pertvarkymai vyko K .Donelaičio g. 5, 7, 9 korpusuose. Iki tol sienas dengusios itin degios ir toksiškos, galinčios sukelti sveikatos sutrikimų, apdailos plastikines lentelės buvo išmontuotos. Dabar sienos padengtos specialistų rekomenduota saugia danga.

Šiems pokyčiam įgyvendinti be dalininko įnašo buvo naudojamos ir ligoninės lėšos taip pat paramos lėšos, už kurias esame labaI dėkingi.

Pastatas ir jame teikiamos gydymo paslaugos tapo saugesnės. Koridoriai tapo jaukia ir saugia funkcine erdve, dekoruota kūrybiniais darbais – piešiniais, fotografijomis, skoninga grafine informacija.

klaipėdos vaikų ligoninė

klaipėdos vaikų ligoninė

klaipėdos vaikų ligoninė

Kitas etapas - Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus rekonstrukcija.

Klaipėdos vaikų ligoninės personalas savo jėgomis bei remdamasis sava unikalia patirtimi suprojektavo ir pertvarkė ligoninės skyrius į specializuotas zonas, tinkamai pasirengdamas COVID-19 pandemijai, todėl ligoninėje nebūta infekcijos protrūkių.

Ikona, uždaryti