Klaipėdos ligoninės susitarė pacientų labui dirbti išvien

Klaipėdos ligoninės susitarė pacientų labui dirbti išvien
AA

Šiandien pasirašytas Klaipėdos miesto daugiaprofilinių ligoninių vadovų susitarimas dėl Konsultacinės tarybos sveikatos priežiūros paslaugų organizavimui ir bendradarbiavimui sukūrimo.

Siekiant tinkamai pasirengti LR Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotai sveikatos sistemos veiklos reformai, pagrįstai sveikatos priežiūros įstaigų iniciatyvomis, regioninio bendradarbiavimo modeliu bei Vyriausybės programos nuostatomis, Klaipėdos miesto ligoninių vadovai susitarė dėl Konsultacinės tarybos sveikatos priežiūros paslaugų organizavimui ir bendradarbiavimui įsteigimo. Keturių uostamiesčio gydymo įstaigų – Klaipėdos universitetinės ligoninės, Klaipėdos Jūrininkų ligoninės, Respublikinės Klaipėdos ligoninės ir Klaipėdos vaikų ligoninės vadovai Vinsas Janušonis, Jonas Sąlyga, Darius Steponkus ir Virginijus Žalimas pasirašė Konsultacinės tarybos sveikatos priežiūros paslaugų organizavimui ir bendradarbiavimui deklaraciją dėl daugiaprofilinių ligoninių veiklos ir pertvarkymo Klaipėdoje.

„Deklaruojame, kad visi Klaipėdos miesto daugiaprofilinių ligoninių vadovai pasisako už sveikatos priežiūros reformą ir siekia, kad būsima reforma tarnautų pacientų tikėtiniems ir teisėtiems lūkesčiams, bet nepritaria skubotiems, teisiškai, ekonomiškai ir sveika logika nepagrįstiems sprendimams“, - rašoma dokumente.

Konsultacinės tarybos veiklos tikslas – kokybiškų, saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų Klaipėdos ir kitų regionų gyventojams teikimo ir jų prieinamumo gerinimas bei optimalus specializuotų paslaugų išdėstymas Klaipėdos miesto ligoninėse.

„Manau, kad turės praeiti šiek tiek laiko, kad įvertintume šio labai svarbaus susitarimo rezultatų svarbą. Tai, kad visų keturių antrinės sveikatos priežiūros gydymo įstaigų vadovai rastų sutarimą dėl galimų reformos gairių paslaugų teikimo kokybės gerinimui Klaipėdos mieste ir susitartų bendrai veikti pacientų sveikatos vardan, tai išties yra istorinis įvykis. Tai – labai aiški indikacija, kad Klaipėda – ne prieš reformas. Klaipėda – už reformas, kurios daromos racionaliai, išmintingai ir dalykiškai, turint galvoje galutinę siekiamybę, kiek tai pagerins paslaugų kokybę pacientui. Tikiu, kad šis susitarimas bus suprastas kaip labai aiškus Klaipėdos miesto pasiruošimas ir dalyvavimas siekiant konkrečių sprendimų sveikatos reformos srityje“, - sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Konsultacinė tarybos uždaviniai: įvertinti grėsmes ir pasirengti pacientų srautų valdymui kritinių situacijų metu;  optimizuoti stacionarines aktyvaus gydymo paslaugas, siekiant sumažinti aktyvaus gydymo stacionaro lovas ir išvengiamą hospitalinį sergamumą; sukurti Klaipėdos miesto daugiaprofilinių ligoninių veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo modelį, vėliau, savanoriškumo principu, įsijungiant ir regiono ligoninėms; tobulinti sukurto ir įgyvendinto skubios pagalbos paslaugų teikimo pasiskirstymo modelį, sukurti visų kitų sveikatos priežiūros paslaugų pasiskirstymo planą, siekiant maksimaliai išvengti paslaugų teikimo dubliavimo Klaipėdos miesto ligoninėse ir kt. Ateityje numatoma paruošti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, siekiant gerinti paciento kelią iki sveikatos priežiūros paslaugų gavimo, jį trumpinant ir derinant tarpusavyje.

 Konsultacinė taryba siūlys sprendimus dėl sveikatos priežiūros paslaugų  organizavimo ir paslaugų teikimo optimizavimo Klaipėdos miesto ir Klaipėdos bei kitų regionų gyventojams.