Ant Šilutės ligoninės stogo įrengta saulės elektrinė jau gamina žaliąją energiją

Ant Šilutės ligoninės stogo įrengta saulės elektrinė jau gamina žaliąją energiją
AA

Šilutės ligoninė šiais metais mini jau 130 metų sukaktį, tačiau savo veikloje naudoja šiuolaikinius energijos šaltinius, kurie leidžia ne tik sutaupyti reikšmingą dalį įstaigos finansinių išteklių, bet ir atliepia šiuolaikinės modernios gydymo įstaigos įvaizdį – prisideda prie aplinkos saugojimo, mažinant į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų  kiekį.

Šių dienų klimato kaitos prognozės, energijos tiekimo saugumo problemos, senkantys iškastinio kuro ištekliai reikalauja kiekvienai įstaigai pergalvoti savo apsirūpinimo energetiniais ištekliais sistemą, siekiant ją paversti efektyvesne ir mažiau kenkiančia aplinkai. Švariausia ir „žaliausia“ energetikos rūšis šiuo metu yra saulės energetika. Saulės energetikos patraukliausia savybė yra ta, kad žaliava – saulės šviesa gaunama nemokamai. Saulės energetikos plėtrą šalyje skatina Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos iniciatyvos.

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė, jausdama pilietinę atsakomybę, atliepdama į šių dienų aktualijas, ieško būdų modernizuoti įstaigos energetinį ūkį, o taip pat įsijungti į „žaliosios energetikos“ judėjimą.

Fotovoltinė elektrinė įrengta vykdant projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas VšĮ „Šilutės ligoninė“. Projektas įgyvendintas bendra sutartimi su LR aplinkos ministerijos Aplinkos valdymo agentūra, vadovaujantis klimato kaitos specialios programos priemone „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose”.

Projekto vertė beveik 85 000 Eur, iš kurių 75 proc. sudarė Klimato kaitos subsidija, o 25 proc. nuosavos ligoninės lėšos.

VšĮ Šilutės ligoninės Ūkio administratorius Ramūnas Kuzas pasakojo, kad 96 kW galios saulės elektrinės sistema, sumontuota ant ligoninės trečiojo korpuso ir valgyklos, skalbyklos su Reabilitacijos skyriumi stogų, žaliąją energiją gaminti pradėjo nuo šių metų birželio mėnesio.

Prie saulės elektrinės prijungti daugiausiai elektros energijos naudojantys ligoninės skyriai – Vidaus ligų, Chirurgijos ir traumatologijos, Reanimacijos ir intensyvios terapijos, Vaikų ligų, klinikinė diagnostinė laboratorija. Šiuose skyriuose vykdomas intensyviausias pacientų gydymas, čia veikia operacinė, sutelkta daug medicininės įrangos.

Įstaigos administracija džiaugiasi įgyvendintu saulės elektrinės įrengimo projektu, kurio nauda jau dabar jaučiama. Saulėtomis vasaros dienoms fotovoltinė elektrinė sugeneravo tiek energijos, kad jos 100 proc. užteko trečiajame korpuse veikiantiems aktyvaus gydymo stacionaro skyrių poreikiams.

„Džiaugiamės sėkmingu atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektu, kuris buvo įgyvendintas pačiu laiku, energijos kainoms pakilus į neregėtas aukštumas. Saulės elektrinės dėka galėsime ženkliai sumažinti elektros energijos suvartojimą iš tinklų, sutaupyti ligoninės išlaidas elektros energijai. Tokiu būdu prisidedame ir prie LR Aplinkos ministerijos iniciatyvos naudoti atsinaujinančius energijos išteklius“, – komentavo VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiasis gydytojas Algis Starkus.