Sporto plėtra rajone rūpinsis viena įstaiga

Sporto plėtra rajone rūpinsis viena įstaiga
AA
Klaipėdos rajono savivaldybė sporto paslaugas galės teikti dar kokybiškiau. Taryba pritarė sprendimui pertvarkyti šias paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų tinklą, jų valdymą ir veiklą. Vykdant reorganizaciją Gargždų sporto mokykla bus prijungta prie Gargždų sporto centro.
Pasak mero pavaduotojos Violetos Riaukienės, sprendimas dvi Savivaldybei priklausančias biudžetines įstaigas jungti į vieną priimtas atlikus sporto įstaigų veiklos analizę.
„Lietuvos nacionalinė praktika rodo, kad savivaldybėse dažniausiai būna tik viena biudžetinė sporto įstaiga, dažniausias reorganizavimo būdas – prijungimas mažesnės ar mažiau funkcijų atliekančios įstaigos prie didesnės, daugiau funkcijų atliekančios įstaigos. Įprastai sporto mokykla prijungiama prie sporto centro, nes sporto centro paslaugų gavėjų ir teikiamų paslaugų yra daugiau“, – sako mero pavaduotoja Violeta Riaukienė.
Prijungti Gargždų sporto mokyklą prie Sporto centro siūloma dėl to, kad pastaroji įstaiga vykdo platesnes funkcijas: suaugusių fizinio aktyvumo užsiėmimai, sporto renginiai seniūnijose, lauko ir vidaus sporto infrastruktūros plėtra ir priežiūra, pagalba sporto klubams, Savivaldybei svarbių renginių organizavimas.
Reorganizavus įstaigas, racionaliau ir tikslingiau bus naudojama infrastruktūra, finansiniai ir specialistų ištekliai: Savivaldybei priklausančia sporto infrastruktūra rūpinsis viena įstaiga. Bus įdiegta ir vieninga sporto sektoriaus duomenų sistema. Tai leis sukurti nuoseklią sportininkų rengimo sistemą.
Naudą pajus ir gyventojai: bus galima plėsti sėkmingai balandžio mėnesį startavusią sveikatinimo programą, kurioje dalyvauja per 400 rajono gyventojų. Prižiūrimi fizinio aktyvumo ir sporto trenerių jie reguliariai lanko užsiėmimus ir mokosi sveikos gyvensenos ypatumų.
Įstaigas planuojama reorganizuoti iki kitų metų liepos mėnesio.

Ikona, uždaryti