Šilutės rajono savivaldybėje bus mokama papildoma vienkartinė išmoka gimus vaikui

Šilutės rajono savivaldybėje bus mokama papildoma vienkartinė išmoka gimus vaikui
AA

Šilutės rajono savivaldybės tarybai balsavus už nuspręsta dėl papildomos vienkartinės paramos (išmokos) gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilutės rajono savivaldybėje.

Išmokos dydis – 10 bazinių socialinių išmokos dydžių – 550 Eur.

Papildoma vienkartinė parama (išmoka) gimus vaikui skiriama pareiškėjui (vaiko motinai arba tėvui) pateikus prašymą, kai kreipiamasi dėl vienkartinės išmokos vaikui skyrimo pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą nustatyta tvarka, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

Išmoka neskiriama, jeigu:

  • vaikas gimė negyvas;
  • kreipiantis dėl išmokos skyrimo vaikas yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;
  • neatitinka Tvarkos aprašo 3 p.;
  • vaikas gimė iki 2024-02-29 (imtinai).