Šilutės mokytojos pamokas vedė Jungtinėse Amerikos Valstijose

Šilutės mokytojos pamokas vedė Jungtinėse Amerikos Valstijose
AA

Šilutės Pamario progimnazijos mokytojos Iveta Ambrulaitienė ir Asta Grigalienė lankėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose įgyvendinant JAV LB Švietimo tarybos projektą „Integruotas lietuvių paveldo kalbos mokymas(is) taikant kinestetinius metodus“.

šilutės mokytojos

Vašingtono Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje mokytojos pravedė tris atviras pamokas „Linksmai pažink Lietuvą žaisdamas ir judėdamas.“ 

Lietuvos ambasadoje Vašingtone mokytojos pravedė 8 valandų seminarą  „Integruotas lietuvių paveldo kalbos mokymas(is) taikant kinestetinius metodus“ lituanistinių mokyklų mokytojams iš Čikagos, Bostono, Denverio, Vašingtono bei Kanados.

šilutės mokytojos